Obsah

FZO Archiv

Zmluvy


2017

NázovVyvesenéDátum zvesenia
2017/1 - Zmluva č. 475 - dodávka pitnej vody12.04.2017
46/2017 - Profesionálny register11.04.2017
44/2017 - Zmluva o prevádzke webového sídla05.04.2017
45/2017 - Zmluva o vytvorení webového sídla05.04.2017
40/2017 - Dohoda číslo 3/§52/2017/NP03.04.2017
41/2017 - Poistenie zodpovednosti za školu - vlečka03.04.2017
42/2017 - Poistenie zodpovednosti za škodu - cisterna03.04.2017
43/2017 - Poistenie zodpovednosti za škodu - PV3S korytko03.04.2017
39/2017 - Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v cestovnom informátore31.03.2017
38/2017 - Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny24.03.2017
37/2017 - Zmluva č. 1/2017 o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu22.03.2017
36/2017 - dodatok č.1 k zmluve o výpožičke20.03.2017
35/2017 - zmluva o nájme hrobového miesta13.03.2017
34/2017 - Zmluva o bežnom účte02.03.2017
33/2017 - Urazové poistenie uchádzačov o zamestnanie24.02.2017
32/2017 - Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel23.02.2017
31/2017 - Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena22.02.2017
1/2017/1 - Dodatok č. 1 k dohode č. 25/§52/201613.02.2017
29/2017 - Dodatok č. 1 k dohode č. 21/§52/201613.02.2017
30/2017 - Dodatok č. 1 k dohode č. 18/§52/201613.02.2017
2017/1 - Zmluva č. 7/2017/ŠVPÚ/DK o kontrolnej činnosti10.02.2017
2017/2 - dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu-faktúra10.02.2017
26/2017 - zmluva - hrobové miesto10.02.2017
27/2017 - Dohoda o platbách za odobratú elektrinu - faktúra10.02.2017
28/2017 - Dohoda o platbách za odobratú elektrinu - faktúra10.02.2017
15/2017 - Dohoda o platbách za odobratú elektrinu - faktúra07.02.2017
16/2017 - Dohoda o platbách za odobratú elektrinu - faktúra07.02.2017
17/2017 - Dohoda o platbách za odobratú elektrinu - faktúra07.02.2017
18/2017 - Dohoda o platbách za odobratú elektrinu - faktúra07.02.2017
19/2017 - Dohoda o platbách za odobratú elektrinu - faktúra07.02.2017
20/2017 - Dohoda o platbách za odobratú elektrinu - faktúra07.02.2017
21/2017 - zmluva o hrobové miesto07.02.2017
22/2017 - Dohoda o platbách za odobratú elektrinu - faktúra07.02.2017
23/2017 - Dohoda o platbách za odobratú elektrinu - faktúra07.02.2017
24/2017 - Dohoda o platbách za odobratú elektrinu - faktúra07.02.2017
25/2017 - Dohoda o platbách za odobratú elektrinu - faktúra07.02.2017
12/2017 - zmluva o nájme hrobového miesta01.02.2017
13/2017 - zmluva o hrobové miesto01.02.2017
14/2017 - zmluva o nájme hrobového miesta01.02.2017
11/2017 - Kúpna - zmluva cesta gonšorovka30.01.2017
9/2017 - Nájomná zmluva26.01.2017
10/2017 - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/0126.01.2017
7/2017 - Kúpna zmluva - cesta Frančáky23.01.2017
8/2017 - Dohoda o dodávke tepla23.01.2017
6/2017 - Darovacia zmluva19.01.2017
5/2017 - zmluva o nájme hrobového miesta13.01.2017
3/2017 - zmluva o vývoze odpadu č. 5/201709.01.2017
4/2017 - zmluva o vývoze odpadu č. 07/201709.01.2017
1/2017 - Dohoda číslo 25/§52/2016/ŠR02.01.2017
2/2017 - Dohoda č. 16/21/012/2802.01.2017

2016

NázovVyvesenéDátum zvesenia
74/2016 - Dohoda o zneškodnení odpadov28.12.2016
75/2016 - Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore28.12.2016
73/2016 - zmluva o nájme hrobového miesta20.12.2016
72/2016 - Zmluva o grantovom účte07.12.2016
71/2016 - zmluva o hrobové miesto29.11.2016
2016/9 - zmluva o dodávke pitnej vody15.11.2016
70/2016 - Zmluva o nájme hrobového miesta10.11.2016
68/2016 - Dohoda číslo 21§/52/2016/ŠR07.11.2016
69/2016 - Kúpna zmluva - cesta frančáky 207.11.2016
67/2016 - Darovacia zmluva24.10.2016
66/2016 - Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi20.10.2016
2016/8 - zmluva - dodávka pitnej vody20.10.2016
2016/7 - zmluva - dodávka pitnej vody20.10.2016
65/2016 - Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest17.10.2016
64/2016 - Zmluva o likvidácii odpadu07.10.2016
2016/6 - Zmluva - dodávka pitnej vody29.09.2016
63/2016 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb20.09.2016
62/2016 - Preberací protokol a dohoda o využívaní boxu na použité prenosné batérie19.09.2016
61/2016 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb14.09.2016
60/2016 - Zmluva o úrazovom poistení 519002630909.09.2016
59/2016 - Zmluva o nájme hrobové miesto08.09.2016
57/2016 - Zmluva o nájme hrobového miesta26.08.2016
58/2016 - Dohoda číslo 18§52/2016/ŠR26.08.2016
56/2016 - Zmluva o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu22.08.2016
55/2016 - Rámcová zmluva18.08.2016
2016/5 - zmluva - dodávka pitnej vody16.08.2016
54/2016 - zmluva hrobové miesto15.08.2016
53/2016 - Dodatok k rámcovej zmluve č. 112.08.2016
52/2016 - Rámcová kúpna zmluva11.08.2016
50/2016 - Zmluva o poskytnutí služieb propagácie a reklamy15.07.2016
51/2016 - Zmluva o poskytovaní sociálnej služby15.07.2016
49/2016 - Dodatok č. 2 k zmluve o poskytunutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: 318/2015-2050-120001.07.2016
48/2016 - Autorská zmluva číslo 1611060624.06.2016
47/2016 - zmluva o nájme hrobového miesta15.06.2016
2016/4 - zmluva - dodávka pitnej vody15.06.2016
44/2016 - Zmluva o manažmente verejného obstarávania08.06.2016
2016/3 - zmluva - dodávka pitnej vody08.06.2016
45/2016 - zmluva - hrobové miesto08.06.2016
46/2016 - zmluva o nájme hrobového miesta08.06.2016
43/2016 - Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1089006.06.2016
42/2016 - Dodatok č.2 k zmluve č. 20061122/529630.05.2016
2016/2 - zmluva - dodávka pitnej vody27.05.2016
41/2016 - Zmluva o združenej dodávke elektriny číslo 910030323425.05.2016
40/2016 - Kúpna zmluva na cestu končiny20.05.2016
39/2016 - Dohoda o platbách za odobratú elektrinu - faktúra13.05.2016
38/2016 - Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov05.05.2016
37/2016 - Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v Cestovnom Informátore22.04.2016
35/2016 - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy14.04.2016
36/2016 - Zmluva ZSV120720150514.04.2016
32/2016 - Nájomná zmluva - hrobové miesto04.04.2016
33/2016 - Zmluva o nájme hrobového miesta04.04.2016
34/2016 - Zmluva o budúcej zmluve04.04.2016
31/2016 - Zmluva o dielo01.04.2016
30/2016 - Dohoda číslo 4/§52/2016/NP23.03.2016
29/2016 - Zmluva - dodávka pitnej vody21.03.2016
24/2016 - Zmluva č. 1 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rabčice v roku 201510.03.2016
25/2016 - Zmluva o poskytovaní verejných služieb10.03.2016
26/2016 - Zmluva o poskytovaní verejných služieb10.03.2016
27/2016 - Zmluva o poskytovaní verejných služieb10.03.2016
28/2016 - Zmluva o zabezpečení služieb10.03.2016
23/2016 - Nájomná zmluva - hrobové miesto09.03.2016
22/2016 - Zmluva o poskytnutí dotácie z pros. DPO SR č. 2605222.02.2016
20/2016 - Dohoda o platbách za elektrinu16.02.2016
21/2016 - Technická špecifikácia odberného miesta16.02.2016
19/2016 - Zmluva č. 26052 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany15.02.2016
15/2016 - Dodatok č.1 k dohode č. 3 /2015/§54-SnZ-ŠR11.02.2016
16/2016 - Dohoda o dodávke tepla a fakturácii za teplo na rok 201610.02.2016
17/2016 - Zmluva o poskytnutí Palubnej jednotky v Režime predplateného mýta10.02.2016
18/2016 - Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplateného mýta10.02.2016
12/2016 - Zmluva o vývoze odpadu08.02.2016
13/2016 - Rekapitulácia dohôd o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elek.energiu08.02.2016
14/2016 - Rekapitulácia dohôd o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfaktúrovanú elektrickú energiu08.02.2016
11/2016 - Dodatok číslo 01/§52/201603.02.2016
10/2016 - Zmluva o nájme hrobového miesta29.01.2016
7/2016 - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb25.01.2016
8/2016 - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb25.01.2016
9/2016 - Zmluva o poskytovaní verejných služieb - služba Mobilný internet25.01.2016
5/2016 - Zmluva o vývoze odpadu22.01.2016
6/2016 - Mandátna zmluva22.01.2016
2016/1 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfaktúrovanú elektrinu21.01.2016
4/2016 - Darovacia zmluva20.01.2016
3/2016 - Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku08.01.2016
1/2016 - Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest05.01.2016
2/2016 - dohoda o zneškodnení odpadov05.01.2016

2015

NázovVyvesenéDátum zvesenia
73/2015 - Kolektívna zmluva pre zamestnancov práce vo verejnom záujme na rok 201628.12.2015
74/2015 - Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 201628.12.2015
72/2015 - Zmluva o dielo21.12.2015
71/2015 - Zmluva č. 1/2015 mandátna zmluva16.12.2015
69/2015 - kúpna zmluva09.12.2015
70/2015 - Kúpna zmluva09.12.2015
68/2015 - Poistná zmluva č.: 2404906848 zo dňa 16.11.201502.12.2015
67/2015 - Dodatok č. 1 k zmluve o dielo30.11.2015
65/2015 - Zmluva o nájme nehnuteľnosti27.11.2015
66/2015 - zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-OPT-542-009/201527.11.2015
63/2015 - Zmluva o výpožičke podperných bodov23.11.2015
64/2015 - dohoda o spolupráci23.11.2015
62/2015 - Dohoda č. 15/21/010/1516.11.2015
61/2015 - Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1191 Zb.04.11.2015
58/2015 - Dodatok č. 1/201503.11.2015
59/2015 - dodatok č. 3 k zmluve č. 20061122/529503.11.2015
60/2015 - Dodatok č.4 k zmluve č. 20061122/529503.11.2015
57/2015 - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku28.10.2015
56/2015 - kúpna zmluva na predaj a odber energetických drevných peletiek26.10.2015
55/2015 - Dohoda č.3/2015§ 54-ŠnZ-ŠR14.10.2015
52/2015 - Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti05.10.2015
51/2015 - Dohoda o poskytovaní služieb reklamy30.09.2015
48/2015 - Zmluva o poskytovaní verejných služieb + dodatok28.09.2015
49/2015 - dodatok č.1 k zmluve č. 20061122/529628.09.2015
50/2015 - dodatok č. 2 k zmluve č. 20061122/529528.09.2015
47/2015 - Zmluva o pripojení k Informačnému systému DCOM25.09.2015
46/2015 - Zmluva o grantovom účte24.09.2015
44/2015 - dodatok č. 114.09.2015
45/2015 - dodatok č. 2 k mandátnej zmluve zo dňa 1.10.201414.09.2015
43/2015 - Kúpna zmluva09.09.2015
42/2015 - zmluva o dielo - rekonštrukcia obecnej kotolne02.09.2015
41/2015 - Zmluva o dielo č. 2015/00127.08.2015
38/2015 - Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 1.10.201426.08.2015
39/2015 - Dodatek č.1 k SoD 14-18-S-WAN26.08.2015
40/2015 - Dodatok č.1/2015 k mandátnej zmluve26.08.2015
37/2015 - Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb18.08.2015
35/2015 - Zmluva č. 25102 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianského zákonníka17.08.2015
36/2015 - Darovacia zmluva17.08.2015
34/2015 - Zmluva o poskytovaní reklamných služieb12.08.2015
32/2015 - Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenie Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka v platnom znení13.07.2015
33/2015 - Zmluva o výpožičke13.07.2015
30/2015 - Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka06.07.2015
31/2015 - Zmluva o zabezpečení projektového manažmentu06.07.2015
29/2015 - Mandátna zmluva uzatvorená podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991Zb. Obchodný zákonník v platnom znení29.06.2015
2015/1 s.r.o. - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu25.06.2015
28/2015 - Darovacia zmluva č. CPZA-OA-2015/003347-021 uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka a § 11 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov /ďalej len "zmluva"/24.06.2015
27/2015 - Mandátna zmluva medzi Obec Rabčice na strane jednej a STAR EU a.s. na strane druhej pre projekt: "Modernizácia verejného osvetlenia"17.06.2015
26/2015 - Dodatok č.1 k Dohode č. AC/26/2015 zo dňa 27.10.2014 uzatvorenej podľa § 10 ods.3, ods.9 a nasl. Zák. č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení11.06.2015
25/2015 - Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v CESTOVNOM INFORMÁTORE28.05.2015
24/2015 - Kúpna zmluva - uzatvorená v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov11.05.2015
22/2015 - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie21.04.2015
23/2015 - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: 004/3.2MP/2015 - Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Rabčice - rekonštrukcia obecnej kotolne21.04.2015
21/2015 - Dohoda AC 12/2015/7 o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu ale príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti, uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm.15.04.2015
20/2015 - DOHODA č. 9/2015/§54-VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov31.03.2015
19/2015 - Zmluva č. 1/2015 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rabčice27.03.2015
17/2015 - Zmluva č. 2/2015 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rabčice v roku 201516.03.2015
18/2015 - Zmluva o výkone správy majetku obce16.03.2015
15/2015 - Zmluva o grantovom účte09.03.2015
16/2015 - Zmluva o pôžičke09.03.2015
11/2015 - Zmluva o vykonávaní Pracovnej zdravotnej služby04.03.2015
12/2015 - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie04.03.2015
13/2015 - Úrazové poistenie úchádzačov o zamestnanie04.03.2015
14/2015 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb04.03.2015
8/2015 - DOHODA číslo: 5/§ 52/2015/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec27.02.2015
9/2015 - DOHODA číslo: 6/§ 52/2015/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec27.02.2015
10/2015 - Zmluva o poskytovaní verejných služieb27.02.2015
7/2015 - Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfaktúrovanú elektrickú energiu /rekapitulácia/16.02.2015
5/2015 - Dohoda o platbách za dodávku ele. energie28.01.2015
6/2015 - Dohoda o dodávke tepla28.01.2015
4/2015 - Kolektívna zmluva23.01.2015
3/2015 - KOLEKTÍVNA ZMLUVA pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 201522.01.2015
1/2015 - Zmluva o vývoze odpadu číslo: 05/201508.01.2015
2/2015 - Zmluva o vývoze odpadu číslo: 07/201508.01.2015

2014

NázovVyvesenéDátum zvesenia
40/2014 - DODATOK č. 1 k zmluve č. 39/201417.12.2014
39/2014 - ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z ROZPOČTU OBCE NA ROK 201408.12.2014
38/2014 - Dodadok č. 1 k dohode č. 17/§52/2014/ŠR04.12.2014
37/2014 - Dohoda o zneškodnení odpadov 18 201503.12.2014
tz2014-11-10mj2 - Zmluva o aktualizácii dát katastra20.11.2014
36/2014 - Dohoda č.AC/26/2015 o pomoci v hmotnej núdzi14.11.2014
2014 1 - Dodatok č. 1 k zmluve uzatvorenej dňa 13.5.2014 o poskytnutí služieb (audítorské overenie ročnej účtovnej závierky za obdobie rokov 2015, 2016, 2017, 2018 + audítorské overenie konsolidovanej účtovnej závierky za obdobie rokov 2015, 2016, 2017, 205.11.2014
35/2014 - Zmluva o poskytovaní služieb01.11.2014
34/2014 - Darovacia zmluva15.10.2014
33/2014 - Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva07.10.2014
32/2014 - Mandátna zmluva č. 303.10.2014
27/2014 - Mandátna zmluva02.10.2014
28/2014 - Kúpna zmluva na predaj a odber drevených peletiek02.10.2014
29/2014 - Mandátna zmluva č.202.10.2014
30/2014 - Smlouva o dílo č. 14-18-S-WAN02.10.2014
1 - Dodatok č. 1 k Dohode o partnerstve uzatvorenej za účelom realizácie projektu "Partnerstvo obcí v oblasti cestovného ruchu na Orave"12.09.2014
17/§ 52/2014 - Dohoda č. 17/§ 52/ 2014/ ŠR13.08.2014
6/§50j/NS/2014 - 1 - Dodatok č. 1 k zmluve 6/§50j/NS/2014 o poskytnutí príspevku rozvoja miestnej zamestnanosti21.07.2014
Dodatok k zmluve č.10K112055 - Dodatok k zmluve č.10K11205521.07.2014
26/2014 - Dohoda č.AC/26/2014 o pomoci v hmotnej núdzi18.06.2014
CON001228265 - Zmuva o uverejnení firmy05.06.2014
2014467 - Zmluva o poskytnutí služieb, uzavretá podľa § 261 a nasl. Obchodného zákonníka (č. 513/1991 Z.z.) v znení zmien a dodatkov a v súlade so zákonom č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu19.05.2014
23/2014 - Zmluva o spracovaní programu odpadového hospodárstva obce Rabčice na roky 2011-201515.04.2014
22/2014 - Kupna zmluva14.04.2014
20/2014/1 - Dodatok k dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb08.04.2014
104029 - Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v cestovnom informátore04.04.2014
1917/12/2008/3 - Dodatok č.302.04.2014
6/§50j/NS/2014 - Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej zamestnanosti30.03.2014
21/2014 - Zmluva o zabezpečení verejného obstrarávania30.03.2014
740093 - Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľne požiarnej ochrany25.03.2014
361272529 - Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny13.03.2014
12014 - Zmluva o pôžičke11.03.2014
002Ra/Maxtor/2014 - Dodatok k zmluve Maxtor11.03.2014
20/2014 - Dohoda o podmienkach vykonávania menších obec. služieb11.03.2014
2014 - Dohoda o dodávke tepla a fakturácii za teplo17.01.2014
052014 - Zmluva o vývoze odpadu17.01.2014
072014 - Zmluva o vývoze odpadu17.01.2014
18/2014 - Dohoda o zneškodnení odpadov14.01.2014
9100128247 - Zmluva o združenej dodávke elektriny14.01.2014

2013

NázovVyvesenéDátum zvesenia
2/2013 - Kúpno-predajná zmluva26.11.2013
22013 - Zmluva o pôžičke09.10.2013
112013 - Zmluva o uskutocneni divadelneho predstavenia18.09.2013
22013 - Kupna zmluva18.09.2013
42/50j/2013 - Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu miestnej zamestnanosti11.09.2013
201308 - Zmluva o poskytovaní reklamy03.09.2013
12006/2013 - Dodatok k zmluve o dielo č. 1200631.07.2013
28/50/2013 - Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti31.07.2013
002Ra/Maxtor/2013 - Zmluva o dielo na dodávku projektovej dokumentácie a odborného poradenstva24.07.2013
12013 - Zmluva o výkone správy majetku obce17.07.2013
2013-07 - Zmluva o poskytovaní reklamy17.07.2013
103050 - Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v Cestovnom informátore24.06.2013
9/2013 - Kúpna zmluva20.05.2013
6/2013 - Zmluva o poskytnutí služieb podľa §261 obchodného zákonníka .....02.05.2013
8/2013 - Zmluva o poskytnutí verejných služieb02.05.2013
8/2013/1 - Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb02.05.2013
9900094959 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb05.04.2013
12013 - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov27.03.2013
03/2013 - Kúpna zmluva18.03.2013
1 2013 - Dohoda o dodávke tepla a fakturácii za teplo na rok 201311.02.2013
1917/12/2008 - Dodatok č. 2 ku zmluve č. 1917/12/2008 o aktualizácii programov25.01.2013
Dodatok č.1 k 12122011/5 - Dodatok č. 1 k zmluve - Licenčná zmluva na zverejňovanie popisných a grafických dát cintorínov na internetovom portáli www.cintoriny.sk25.01.2013
0021015013 - dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú el. energiu25.01.2013
4315100313 - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie25.01.2013
5/2013 - Zmluva o vývoze odpadu16.01.2013
7/2013 - Zmluva o vývoze odpadu16.01.2013

2012

NázovVyvesenéDátum zvesenia
18/2013 - Dohoda o zneškodnení odpadov13.12.2012
05/2012 MS - Zmluva o poskytnutí verejných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Obvodného úradu Námestovo30.11.2012
3/2012 - Zmluva o umiestnení zbernej nádoby na použitý odev a textil26.11.2012
851/2012 - Zmluva o poskytnutí služieb, uzavretá podľa § 261 a nasl. Obchodného zákonníka v znení zmien a dodatkov a v súlade so zákonom č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu30.10.2012
1/2012 - Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 201219.10.2012
862012 - Celoročná reklama na internete09.10.2012
12006 - Zmluva o dielo28.08.2012
10K112055 - Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov16.08.2012
3315624 - Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny Obec Rabčice07.08.2012
3304555 - Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny Bytovka 20707.08.2012
3208339 - Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny kultúrny dom07.08.2012
3208332 - Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny kotolňa07.08.2012
3208318 - Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny obecný úrad07.08.2012
3208313 - Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny verejné svetlo 7107.08.2012
3208312 - Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny verejné svetlo07.08.2012
3208307 - Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny dom smútku07.08.2012
3208323 - Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny ver. svetlo07.08.2012
3208309 - Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny vodojem Jagnešák07.08.2012
3208306 - Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny DP sklad06.08.2012
3208308 - Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny vodojem Klinovský06.08.2012
1251/2012-PN - Dohoda o spolupráci pri realizácii opatrení na ochranu pred povodňami na vodnom toku v rieč. km od- do:07.06.2012
2012/9/5 - Darovacia zmluva14.05.2012
Dodatok - Dodatok k nájomnej zmluve z roku 2007 - medzi Obcou Rabčice a Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Rabčice30.04.2012
46/99-2011 - Zmluva o výpožičke č. 46/99-201119.04.2012
dodatok č. 1 k č,46/99-2011 - Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 46/99-201119.04.2012
16/§50j/2012 - Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami ...03.04.2012
1/663/2012 - Nájomna zmluva podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi vlastníkmi parc. 253,423 a obcou Rabčice30.03.2012
2/663/2012 - Slovenský pozemkový fond30.03.2012
2/2012 - Zmluva o reklamnej činnosti28.03.2012
4315101412 - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie21.02.2012
9979351479 - Súhrny návrh poistnej zmluvy PP0121.02.2012
1/2012 - Dohoda o dodávke tepla a fakturácii za teplo na rok 201207.02.2012
Dodatok č. 1 - Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena13.01.2012
07/2012 - Zmluva o vývoze odpadu10.01.2012
05/2012 - Zmluva o vývoze odpadu10.01.2012
3208318 1 - Dohoda o platbách za elektrickú energiu10.01.2012
3208309 1 - Dohoda o platbách za odobratú elektrickú energiu10.01.2012
18 2012 - Dohoda o zneškodnení odpadov09.01.2012

2011

NázovVyvesenéDátum zvesenia
12122011/5 - Licenčná zmluva na zverejňovanie popisných grafických dát cintorínov na internetovom portáli www.cintoriny.sk21.12.2011
Dodatok č. 1 - Dotatok č.1 k Zmluve o aktualizácii programov č. 1917/12/200821.12.2011
360721318 - Zmluva o dlhodobom nájme na technické plyny12.10.2011
360721319 - Zmluva o dlhodobom nájme na technické plyny12.10.2011
2011200 - Oznámenie o postúpení pohľadávok v zmysle § 526 Občianského zákonníka05.10.2011
2-370-204840 - Zmluva o poistení QBE05.10.2011
7/§52/2011/NP V-2 - Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov05.10.2011
5/2011 - Zmluva PO o poskytnutí verejných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Krajského úradu životného prostredia v Žiline uzatvorená podľa zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy23.08.2011
165/2011 - Zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa §151n až 151p Občianského zákonníka10.08.2011
2011198 - Zmluva o postúpení pohľadávok v zmysle § 524 Občianského zákonníka08.08.2011
1/2011 - Zmluva o dielo č. 01/2011 uzavretá podľa § 536 a 566 Obchodného zákonníka21.07.2011
22812KZFAJK14 - Komisionárska zmluva08.06.2011
č.1/§ 52/2011/NP V-2 - Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov19.05.2011
č.2/§50/2011/NP I-2/C - Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti podľa § 50i zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov19.05.2011
4000934602 - Zmluva o termínovanom vklade13.05.2011
8/2011 - Dohoda o dodávke a fakturácii za teplo04.02.2011
05/2011 - zmluva o vývoze odpadu27.01.2011
07/2011 - Zmluva o vývoze odpadu27.01.2011
18/2011 - Dohoda o zneškodnení odpadov27.01.2011
5720027491 - Poistenie majetku a stavieb27.01.2011