Obsah

Späť

Dodatok č. 2 k VZN o určení výšky dotácie - návrh

Vyvesené: 30. 11. 2017

Dátum zvesenia: 15. 12. 2017

Späť