Obsah

Späť

Oznam ohľadom Strečna

Informácia na  mesiac júl 2017 o nerealizovaní úplnej uzávierky cesty I/18 v Strečnianskej úžine v súvislosti s pokračujúcou sanáciou skalného brala v obci Strečno v roku 2017.

 

V mesiaci júl 2017 nebude realizovaná úplná uzávierka cesty I/18 v Strečnianskej úžine – prejazd bude bez obmedzení !

Zmeny v dopravnej situácii na tomto úseku cesty, súvisiace so sanáciou skalného brala, včas oznámime!

 

                                                                                                PhDr. Michal Lavrík v. r.

                                                                                                   prednosta

Vyvesené: 30. 6. 2017

Dátum zvesenia: 31. 7. 2017

Späť