Obsah

Späť

Oznámenie o delegovaní

Obec Rabčice oznamuje, že elekronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: ocu@rabcice.sk

Vyvesené: 21. 8. 2017

Dátum zvesenia: 6. 10. 2020

Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli

Späť