Obsah

Späť

Viac pre rodinu

Viac pre rodinu

 

V.I.A.C inštitút pre podporu a rozvoj mládeže v spolupráci s firmou GARBIAR Stavebniny s.r.o. ., spoločne vytvorili grantový program na podporu rodín z okresov Tvrdošín a Námestovo, ktoré sa nepriazňou osudu ocitli v sociálnej či materiálnej núdzi.

Chceme pomáhať rodinám, ktoré pomoc potrebujú a chceme aby sa o tejto možnosti dozvedel čo najširší okruh ľudí. Preto sa na  Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri propagovaní informácií o tomto programe.

Prostredníctvom grantu VIAC pre rodinu, môžu občania Vašej obce hmatateľne pomôcť svojim spoluobčanom a  tým, ktorí pomoc potrebujú a sami o ňu požiadať nevedia alebo nechcú.

Budeme radi, ak sa zapojíte do pomoci tejto iniciatíve. Všetky potrebné informácie nájdete v prílohách tohto emailu alebo na tomto linku

http://www.ozviac.sk/index.php/podujatia/aktualne-podujatia/870-viac-pre-rodinu.html

 

Poznáte rodinu, ktorá má akékoľvek sociálne problémy a potrebuje pomoc? Chcete jej pomôcť? Ak áno, zapojte sa aj Vy do výzvy: VIAC PRE RODINU 

Viac informácií o výzve a kontakt nájdete na obecnej tabuli alebo na našej obecnej webovej stránke.

Prípadne na internetovej stránke MailScanner has detected a possible fraud attempt from "r.mail.flowii.com" claiming to be www.ozviac.sk Uzávierka podávania žiadostí je 20. 11. 2017 do 24.00 hod. “

 

Akákoľvek Vaša pomoc pri propagácii tejto aktivity je plne na Vašej voľbe a dobrovoľnosti. Ak máte chuť nám pomôcť nad rámec spomenutých možností, kedykoľvek nás kontaktujte na tel. čísle +421 949 254 742. Vaša iniciatíva je vítaná.

Vyvesené: 24. 10. 2017

Dátum zvesenia: 20. 11. 2017

Späť