Obsah

Späť

VZN č. 2/2017 o podmienkach nájmu bytov postavených s podporou štátu

Vyvesené: 2. 11. 2017

Dátum zvesenia: 18. 11. 2017

Späť