Obsah

Späť

VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

Vyvesené: 2. 11. 2017

Dátum zvesenia: 18. 11. 2017

Späť