Obsah

Dni obce Rabčice

Obec Rabčice organizovala kultúrne podujatie, na ktorom oslavoval DFS Kašunka svoje 35. výročie založenia. V programe vystupovalo divadlo DRAK z Prešova, Rabčická heligonka, poľský súbor SPOD KICEK, hudobná skupina Orions aj rabčické talenty. Bolo pripravených mnoho atrakcií pre deti...