Obsah

Obecná knižnica


Nachádza sa v budove drobnej prevádzky alebo bývalého urbáru obce Rabčice.

 

Poplatky v obecnej knižnici:

- zápisné...........................................................................................1,32€ (40,-Sk)

- zaslanie upomienky: prvá...............................................................1,16€ (5,-Sk)

druhá........................................................0,33€ (10,-Sk)

Tretia........................................................0,66€ (20,-Sk)

- strata preukazu ..............................................................................0,33€ (10,-Sk)

- strata vypožičanej knihy........................................3 násobná ceny knihy podľa evidencie

 

(tieto poplatky boli schválené Obecným zastupiteľstvom, uznesením č.5/2007 zo dňa 28.09.2007, pod B/Schvaľuje, bod č.9)

 

 

Otváracia doba:

utorok: od 13.00 - 14.30 hod.

piatok: od 16.00 - 17.30 hod.