Obsah

Kontakty

 

Adresa

.

 

Obecný úrad RABČICE
029 45    Rabčice 650


Spojenie

tel: +421 43 5594205, 043/5594467, 0911 594 205
fax: 043/5521650
mail: ocu@rabcice.sk
- tu možte zasielať svoje pripomienky a žiadosti
www: www.rabcice.sk

 

Informácie

 

Fakturačné údaje:

Obec Rabčice

029 45 Rabčice 196

IČO: 00314846

DIČ: 2020571762


Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

SWIFT kód: KOMASK2X

IBAN: SK63 5600 0000 0040 0093 7002

 

 

 

Stránkové hodiny pre verejnosť

Pondelok 07:30 - 12:00   12:30 - 15:30        
Utorok 07:30 - 12:00   nestránkové hod.    12:30 - 15:30
Streda 07:30 - 12:00   12:30 - 16:30        
Štvrtok 07:30 - 12:00   nestránkové hod.    12:30 - 15:30
Piatok 07:30 - 12:00   12:30 - 14:30        
                       

Starosta obce:

3

Jozef Slovík,  mobil: +421 911 513 303

 

Organizácie zriadené obcou:

ZŠ s MŠ Rabčice

Rabčice Stred s.r.o.

 

Iné kontakty:

vývoz žumpy:  0905 850 599

 

 

 

Mapa Rabčíc: www.maparabcic.sk

 

Cintorín Rabčice

nový cintornSpráva cintorína k nahľadu: http://www. rabcice. cintoriny.sk

 

 

- v tomto programe si môžete pozrieť hrob svojich zosnulých, prípadne zistiť, či je zaplatený nájom a dokedy.

Položiť  virtuálne kvety na hrob,  zapáliť sviečku.