Obsah

Deň matiek

den_matiekMama - aké jednoduché slovo.

Žena, ktorá nás sprevádza celým naším životom. Žena, ktorá je trpezlivá, dobrotivá, obetavá a chápavá, starostlivá  a úplne obyčajná, ktorá sa teší aj z najmenšieho úspechu svojho dieťaťa a ktorá sa trápi pre naše starosti.

 

Každý rok sa v kultúrnom dome pri príležitosťi sviatku "dňa matiek" uskutočňuje posedenie s kultúrnym darčekom detí zo Základnej školy a materskej školy. Svojím spevom, básničkami a tancom chcú vyjadriť ako veľmi ľúbia svoje mamičky a staré mamy.

Matkám a babičkám sa v úvode prihovára pán starosta, ktorý želá mamičkám a starým mamám predovšetkým zdravie, aby sa mohli tešich zo svojich ratolestí.

den_matiek2Po príhovore nastupia na scénu naši najmenši škôlkári, ktorí  vystúpia na javisko s trémou, ale s veľkou láskou v srdci, aby ukázali, čo  pripravili pre svoje mamičky. Toto vystúpenie dokáže nielen potešiť,  ale aj pobaviť. Po nich prídu na scénu mažoretky, folklórna skupina Kašunka a program ukončia Mladí heligonkári.Mamičky si pri odchode prevezmú kvietok a milý pozdrav, ktorý zhotovujú žiaci zo  základnej školy.

deň matiek