Obsah

Folklórfolklor

Učiteľka Valéria Lachová založila v r. 1973 spevácku folklórnu skupinu, v ktorej účinkovali ženy z dediny. Rozdohli sa oživovať rabčické zvykoslovie a goralské piesne. Rabčická folklórna skupina si dala názov Rabčičanka. Vystupovala na rôznych podujatiach okresných i celoslovenských, aj v Československom rozhlase. V roku 1976 sa folklórna skupina pod vedením Antona Mordela zúčastnila folklórnych festivalov vo Východnej, Detve, v televízií účinkovala v programe Ing. Viliama Grusku a nahrala LP platňu. Harmonikár Jozef Jagelka pripravil pásmo kolied a vinšov do mozaiky programu Ing. Viliama Grusku, venovaného ľudovým vianočným tradíciám. Pri folklórnej skupine pod vedením Antona Mordela bola v r. 1983 vytvorená ľudová hudba Rovňan s primáškou Valériou Balákovou.
 


folklor2Vynikajúca hudobníčka a znalkyňa rabčického folklóru Valéria Baláková založila v r. 1982 detský folklórny súbor Kašunka. Práca s deťmi bola nesmierne náročná, používanie gorálského nárečia bolo na ústupe a tak bolo treba naučiť deti slovo po slove, prekladať a vysvetľovať význam. V práci jej pomáhali manželia Jozef a Eva Jagelkovci. Súbor mal v čase založenia 35 členov.
V roku 1989 sa člen folklórneho súboru dospelých Anton Mordel Stáva osvetárom – pracovníkom zodpovedným za kultúrne akcie a podujatia v obci. Túto funkciu vykonával do r. 1994, kedy ho vystriedal František Trúchly.

 

Na slávnosti „Dni Mila Urbana“, ktorý sa narodil v Rabčiciach Kašunka vystupovala v programe – Malý velikán spod Babej hory. Na príprave podujatia sa podieľa aj Základná škola a Obecný úrad. Pri tejto príležitosti bol pri kostole v Rabčiciach postavený pamätný stĺp tomuto významnému rodákovi. Zároveň bola otvorená expozícia v hájovni v Rovniach, ktorá je venovaná životu a tvorbe tohto spisovateľa.
V roku 2000 založila Valéria Baláková detskú ľudovú hudbu pod názvom Studženka, v ktorej hrali na deti na husliach.
Ľudová hudba Rovňan a folklórny súbor Rabčičanka nahrali v novembri 2000 svoje prvé CD, na ktorom sú piesne z rabčického regiónu.

 

V roku 2010 vydalo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne knihu pod názvom "Ozveny spod Bavej hory". V tejto knihe sa nachádzajú texty gorálskych piesni na rôzne príležitosti.

V roku 2012 oslávila DFS Kašunka 30.rokov od jej založenia.

 

Pri tejto príležisto sa konal program v kultúrnom dome spojený s 30. výročím úmrtia nášho spisovateľa Mila Urbana a taktiež 240. výročia narodenia Jozefa Klinovkého.

poďakovanie

V roku 2017 oslávila DFS Kašunka 35. rokov od jej založenia. Oslava sa konala v mesiaci júl a bola spojená s dňami obce Rabčice.

odovzdávanie ocenení

V roku 2018 oslávila FS Rabčičanka 45. rokov od jej založenia. Oslava sa konala v mesiaci júl a bola spojená s dňami obce Rabčice.

Rabčičanka

 

Ďakujeme p. Valérií  Balakovej za jej dlhoročnú činnosť a zachovanie goralských tradíí v našej obci.

 

Krásny úspech nášho folkloru

Nositelia tradícií - FS Rabčičanka - ocenie: ZLATÉ PÁSMO, Liptovský Mikuláš, 17.06.2018

Zlaté pásmo

80. narodeniny vedúcej FS Rabčičanka a DFS Kašunka a primášky ĽH Rovňan

fotopodpis