Obsah

Posedenie dôchodcov


2008„ Život plynie sťa rieka dravá,
radosť, škola, láska drahá.
Všetko prejde sťa dáky sen,
zostane na nás spomienka len.“

 

 

 

V mesiaci „Úcty k starším“ sa  v našej obci uskutočňuje tradičné
posedenie dôchodcov, ktoré sa začína svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole a pokračuje posedením v Kultúrnom dome.

Dôchodcov v úvode privíta starosta obce  a zaželá  im veľa zdravia, šťastia a príjemnú zábavu. Po príhovore  nasleduje  prípitok a slávnostný obed.

 

 

 zápisÚvod kultúrneho programu patri najmenším deťom, ktoré nejednému dôchodcovi roztancovali a zohriali srdiečko. Ich milé vystúpenie vystrieda spev a tanec detí z folklórného súboru Kašunka. Potom prítomným zahrali naši mladí Heligonkári a veru vtedy, sa nejednému z dôchodcov pod stolom nôžky preplietali a poskakovali do tanca.

 

 

 

 

Posedenie dôchodcovPo peknom programe, občerstvení, družnej debate a myslíme, že aj s malým batôžkom kultúrnych zážitkov, sa naši dôchodcovia spokojne rozišli do svojich domovov. Každý dôchodca obdržal malý darček.


Ostatným dôchodcom, ktorí sa posedenia z rôznych dôvodov nezúčastnili, sme darčeky odovzdali buď osobne, alebo po príbuzných a susedoch.

 

starosta príhovor

.