Obsah

Deň detí na Hrbiku 2018

MMD 2018

 

Dobrovoľný hasičský zbor

Dňa 8. októbra 2017 bol minister vnútra SR a podpredseda vlády JUDr. Róbert Kaliňák, prezident Hasičského a záchranného zboru SR p. Alexander Nejedlý, generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR p. Vendelín Horváth, riaditeľ Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Žiline p. Jaroslav Kapusniak a tajomník územného orgánu dobrovoľnej požiarnej ochrany p. Peter Sršeň, ktorí prišli odovzdať dobrovoľným hasičom starú zrepasovanú hasičku. Po privítaní ministra a ostatných členov mal starosta obce príhovor. Po ňom sa našim hasičom prihovoril p. minister Kaliňak. Odovzdal kľúče veliteľovi Jozefovi Klinovskému a potom išli spoločne staronovú hasičku pokropiť šampanským. Potom si šli naši hasiči vyskúšať mašinu. Medzi tým sa p. minister stretol s našimi občanmi a aj zapozoval pri spoločnom fotení. Po oficiálnom odovzdaní sa p. minister pobral ďalej a naši hasiči mali malé posedenie. minister a hasiči

 

foto na pozretie

 

 

 

90. výročie založenia DHZ v Rabčiciach

 

Dňa 15. mája 2016 sa konala slávnosť pri príležitosti 90. výročia založenia DHZ v Rabčiciach. Slávnosť začala sv. omšou a zúčastnili sa jej aj členovia DHZ z okolia - Bobrov, Oravská Polhora, Rabča, Wielka Lipnica. Po sv. omši nasledovalo posvätenie požiarného auta a protipovodňového vozíka. Následne sa hasiči presunuli do kultúrneho domu, kde pokračoval program slávnostnými príhovormi: starostu obce Jozefom Slovíkom, predsedu DHZ Milanom Klinovským a riaditeľom VDPO DK Petrom Sršňom.

Potom nasledoval slávnostný obed, po ktorom začalo očeňovanie a povýšenie najlepších hasičov. Ukončené to bolo kultúrnou vložkou - Mladým heligónom a voľnou zábovou do večerných hodín.
 

90. výročie založenia DHZ v Rabčiciach...viac fotografií

 

Bol založený v máji v roku 1926.

Mal 33 členov a predsedom bol Štefan Slovík (starosta obce). Hasičom chýbala kvalitná striekačka a náradie. Keď vypukol požiar, všetci dospelí utekali hasiť oheň, zachráňovať dobytok a majetok. Ale drevené domy a hospodárske  budovy obyčajne zhoreli na popol.

 

Hasiči mali ručnú dvojkolesovú striekačku, ktorú obec kúpila za 1000 korún po prvej svetovej vojne. Hasičský inventár tvorila trúbka na ohlasovanie cvičení a povelov, háky, vedrá, lampáše, hadice, obecný voz a pod.

 

O obnovu hasičkého spolku v Rabčiciach po druhej svetovej vojne sa zaslúžili Ferdinand Slovík, Ján Šubjak, Jozef Slovík, štefan Ratulovský, Ján Kocúr a František Slovík. Spolok potreboval nové náradie lebo pôvodné bolo odvlečené nemeckými vojakmi. V rokoch 1949 - 1951 sa vybudoval hasičský sklad.

 

V roku 1974 mal zbor 46 členov a predsedom bol Kornel Slovík, ktorý vedie tento dobrovoľný zbor dodnes. Dobré výsledky dosiahli na ikrskovom cviení na Slanej vode a Zagurke. Zúčastnili sa výstupu na Babiu horu, 1. a 9. mája pálili vatry, venovali sa výcviku dorasteneckého družstva.

 

V roku 2004 sa premenoval na Hasičský spolok. Predsedom sa stal dlhoročný  a skúsená dobrovoľný  hasič Kornel Slovík. Spolok má 41 členov, najstarší člen  mal 81 rokov a najmladší 24 rokov.

Členovia dobrovoľného hasičského spolku nás stále prezentujú na rôznych súťažiach na Slovensku ale aj v susednom Poľsku.

Hasičský spolok

 

pozDňa 4. septembra 2011 sa v našej obci uskutočnila súťaž hasičských družstiev s medzinárodnou účasťou. Súťažilo sa v disciplíne  požiarny útok a štafeta. 
Súťaže sa zúčastnili družstva: Rabčice, Bobrov, Zubrohlava, Weľká Lipnica, Oravská Polhora a Námestovo. Rabčice obsadili 3. miesto, Námestovo 2.miesto a Zubrohlava 1. miesto.

 

 

 

 

Dňa 8. januára 2012 sa konala Výročná členská schôdza DHZ, na ktorej sa konali voľby do výboru Dobrovoľného hasičského zboru Rabčice.

Funkcie predsedu sa po 50-tich rokoch, za čo mu patrí vďaka a obdiv, vzdal p. Kornel Slovík a novým predsedom sa stal Milan Klinovský, ktorému prajeme veľa síl a elánu v jeho novej funkcií.

 

Úlohou DHZ na ďalšie roky sú: zameranie na prácu s mládežou, brigády pri umývaní cesty pri kostole pred sviatkami, tvorba ľadovej plochy, zimná a letná údržba techniky a stráž na Veľkonočné sviatky pri Božom hrobe.

dlist

 

 

 

 

 

 

 

Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku

V sobotu 27.10.2012 sa uskutočnilo požiarno-taktické cvičenie v diaľkovej doprave vody na požiarovisko. V katastri obce Rabčice časť Grúň si vzájomnú kooperáciu precvičili dobrovoľní hasiči zo Slovenska aj Poľska. Cieľom cvičenia bolo preverenie spôsobilosti a kooperácie obecných hasičských zborov pri zdolávaní požiaru lesa a následnej likvidácie. Plnenie tejto úlohy bolo sťažené ťažko dostupným terénom, nedostatkom hasiacej lástky a výškovým prevýšením.

Na tomto cvičení sa podieľali DHZ Rabčice, Oravská Polhora, Zubrohlava, Boborov, Lipnica - centrum, Lipnica Pryvarovka, Lipinica Murovanica, Lipnica Kicore.

Systém zdolávania stanovenej úlohy bol nasledovný:

- lokálizácia miesta požiaru

- hasenie miesta požiaru

- nálsedné povolanie jednotiek DHZ

- vytvorenie dvoch útočných smerov hasenia

 

Prvý smer zabezpečoval hasenie, ľavý smer riešil dodávku vody z vodného zdroja - miestného potoka Zagurka, prostredníctvom plávajúceho čerpadla a siedmych cisternových aut zúčastnených jednotiek, ktoré boli medzi sebou prepojené hadicovým vedením tupu B. v dlžke cca. 1500 m.

Ulohou tohto vedenia bolo dostať vodu na požiarovisko v nepretržitom prietoku a v časovom horizonte 15 min. Túto úlohu jednotky zvládli až na pár chýb (prasknutá hadica, zlé spojenie hadíc).

Úlohou takýchto cvičení je zdokonaliť sa v činnosti, overenie si stavu techniky a výbavy a zasuladenie jednotietk z dôvodu že poliaci majú inú techniku.

 

 

 

POĎAKOVANIE


Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Námestove, ďakuje
že za pomoci našich členov DHZO sa podarilo uhasiť náročný a zložitý požiar v lokalite Babia hora.

Neprestávali hasiť, aj keď boli unavení.
Poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a pomohli hasiť náročný požiar.

pozár pozár