Obsah

Nové vozidlo pre hasičov

Koncom februára 2020 dostali naši hasiči vozidlo Iveco do 5 ročného nájmu v hodnote 114 000€

.

 

 

 

DHZ Rabčice   teraz tri družstva:  

družstvo mužov, družstvo žien a družstvo plameň (deti) . 

Tieto družstvá nás reprezentovali na okresných súťažiach. Muži a ženy na okresnej súťaží v Lokci 19.5. kde naše ženy skončili tretie a muži deviaty.

.

Družstvo deti plameň na  okresnej  súťaži  v Ťapešove 16.6 skončili deviaty .    

.

Medzinárodné taktické cvičenie v októbri v Rabčiciach

 

V sobotu 12.  októbra sme organizovali Medzinárodné taktické cvičenie v časti Paseky v končinách. Námetom cvičenia bol  simulovaný požiar lesa. Pri tomto cvičení bolo vytvorených 5útočných prúdov:  zúčastnenými jednotkami boli DHZ Or. Polhora, Rabčice a Sihelné. Dopĺňanie vozidiel vodou z požiarnej nádrže vzdialenej od miesta simulovaného požiaru 920 metrov zabezpečovali kyvadlovou dopravou DHZ Vavrečka, Zubrohlava a Klin .Dopĺňanie vozidiel vodou z nádrže zabezpečovali DHZ Rabča. Bobrov boli použite dve čerpadla Tohatsu. DHZ Námestovo  vytvorilo  hasiaci prúd  priamo od nádrže smerom na trávnatý porast vedľa nádrže. Cieľom cvičenia bolo preverenie akcieschopnosti jednotiek ,vzájomná spolupráca v neznámom prírodnom prostredí, dodržanie BOZP. Dohľad nad celým cvičením mal npor.Ing. Rudolf Bakoš veliteľ Hazz Námestovo.    

.

 

Krúžom Mladý hasič - vedie predseda Milan Klinovský

.

 

Jesenné cvičenie Zubrohlava

1tatra

Okresná súťaž Zakamenné

detimuži

usmev

Deň detí na Hrbiku 2018

MMD 2018

gulášpríprava

Družobná súťaž Sihelné

súťaž

Dobrovoľný hasičský zbor

Dňa 8. októbra 2017 bol minister vnútra SR a podpredseda vlády JUDr. Róbert Kaliňák, prezident Hasičského a záchranného zboru SR p. Alexander Nejedlý, generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR p. Vendelín Horváth, riaditeľ Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Žiline p. Jaroslav Kapusniak a tajomník územného orgánu dobrovoľnej požiarnej ochrany p. Peter Sršeň, ktorí prišli odovzdať dobrovoľným hasičom starú zrepasovanú hasičku. Po privítaní ministra a ostatných členov mal starosta obce príhovor. Po ňom sa našim hasičom prihovoril p. minister Kaliňak. Odovzdal kľúče veliteľovi Jozefovi Klinovskému a potom išli spoločne staronovú hasičku pokropiť šampanským. Potom si šli naši hasiči vyskúšať mašinu. Medzi tým sa p. minister stretol s našimi občanmi a aj zapozoval pri spoločnom fotení. Po oficiálnom odovzdaní sa p. minister pobral ďalej a naši hasiči mali malé posedenie. minister a hasiči

 

foto na pozretie

 

 

 

90. výročie založenia DHZ v Rabčiciach

 

Dňa 15. mája 2016 sa konala slávnosť pri príležitosti 90. výročia založenia DHZ v Rabčiciach. Slávnosť začala sv. omšou a zúčastnili sa jej aj členovia DHZ z okolia - Bobrov, Oravská Polhora, Rabča, Wielka Lipnica. Po sv. omši nasledovalo posvätenie požiarného auta a protipovodňového vozíka. Následne sa hasiči presunuli do kultúrneho domu, kde pokračoval program slávnostnými príhovormi: starostu obce Jozefom Slovíkom, predsedu DHZ Milanom Klinovským a riaditeľom VDPO DK Petrom Sršňom.

Potom nasledoval slávnostný obed, po ktorom začalo očeňovanie a povýšenie najlepších hasičov. Ukončené to bolo kultúrnou vložkou - Mladým heligónom a voľnou zábovou do večerných hodín.
 

90. výročie založenia DHZ v Rabčiciach...viac fotografií

 

Bol založený v máji v roku 1926.

Mal 33 členov a predsedom bol Štefan Slovík (starosta obce). Hasičom chýbala kvalitná striekačka a náradie. Keď vypukol požiar, všetci dospelí utekali hasiť oheň, zachráňovať dobytok a majetok. Ale drevené domy a hospodárske  budovy obyčajne zhoreli na popol.

 

Hasiči mali ručnú dvojkolesovú striekačku, ktorú obec kúpila za 1000 korún po prvej svetovej vojne. Hasičský inventár tvorila trúbka na ohlasovanie cvičení a povelov, háky, vedrá, lampáše, hadice, obecný voz a pod.

 

O obnovu hasičkého spolku v Rabčiciach po druhej svetovej vojne sa zaslúžili Ferdinand Slovík, Ján Šubjak, Jozef Slovík, štefan Ratulovský, Ján Kocúr a František Slovík. Spolok potreboval nové náradie lebo pôvodné bolo odvlečené nemeckými vojakmi. V rokoch 1949 - 1951 sa vybudoval hasičský sklad.

 

V roku 1974 mal zbor 46 členov a predsedom bol Kornel Slovík, ktorý vedie tento dobrovoľný zbor dodnes. Dobré výsledky dosiahli na ikrskovom cviení na Slanej vode a Zagurke. Zúčastnili sa výstupu na Babiu horu, 1. a 9. mája pálili vatry, venovali sa výcviku dorasteneckého družstva.

 

V roku 2004 sa premenoval na Hasičský spolok. Predsedom sa stal dlhoročný  a skúsená dobrovoľný  hasič Kornel Slovík. Spolok má 41 členov, najstarší člen  mal 81 rokov a najmladší 24 rokov.

Členovia dobrovoľného hasičského spolku nás stále prezentujú na rôznych súťažiach na Slovensku ale aj v susednom Poľsku.

Hasičský spolok

 

pozDňa 4. septembra 2011 sa v našej obci uskutočnila súťaž hasičských družstiev s medzinárodnou účasťou. Súťažilo sa v disciplíne  požiarny útok a štafeta. 
Súťaže sa zúčastnili družstva: Rabčice, Bobrov, Zubrohlava, Weľká Lipnica, Oravská Polhora a Námestovo. Rabčice obsadili 3. miesto, Námestovo 2.miesto a Zubrohlava 1. miesto.

 

 

 

 

Dňa 8. januára 2012 sa konala Výročná členská schôdza DHZ, na ktorej sa konali voľby do výboru Dobrovoľného hasičského zboru Rabčice.

Funkcie predsedu sa po 50-tich rokoch, za čo mu patrí vďaka a obdiv, vzdal p. Kornel Slovík a novým predsedom sa stal Milan Klinovský, ktorému prajeme veľa síl a elánu v jeho novej funkcií.

 

Úlohou DHZ na ďalšie roky sú: zameranie na prácu s mládežou, brigády pri umývaní cesty pri kostole pred sviatkami, tvorba ľadovej plochy, zimná a letná údržba techniky a stráž na Veľkonočné sviatky pri Božom hrobe.

dlist

 

 

 

 

 

 

 

Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku

V sobotu 27.10.2012 sa uskutočnilo požiarno-taktické cvičenie v diaľkovej doprave vody na požiarovisko. V katastri obce Rabčice časť Grúň si vzájomnú kooperáciu precvičili dobrovoľní hasiči zo Slovenska aj Poľska. Cieľom cvičenia bolo preverenie spôsobilosti a kooperácie obecných hasičských zborov pri zdolávaní požiaru lesa a následnej likvidácie. Plnenie tejto úlohy bolo sťažené ťažko dostupným terénom, nedostatkom hasiacej lástky a výškovým prevýšením.

Na tomto cvičení sa podieľali DHZ Rabčice, Oravská Polhora, Zubrohlava, Boborov, Lipnica - centrum, Lipnica Pryvarovka, Lipinica Murovanica, Lipnica Kicore.

Systém zdolávania stanovenej úlohy bol nasledovný:

- lokálizácia miesta požiaru

- hasenie miesta požiaru

- nálsedné povolanie jednotiek DHZ

- vytvorenie dvoch útočných smerov hasenia

 

Prvý smer zabezpečoval hasenie, ľavý smer riešil dodávku vody z vodného zdroja - miestného potoka Zagurka, prostredníctvom plávajúceho čerpadla a siedmych cisternových aut zúčastnených jednotiek, ktoré boli medzi sebou prepojené hadicovým vedením tupu B. v dlžke cca. 1500 m.

Ulohou tohto vedenia bolo dostať vodu na požiarovisko v nepretržitom prietoku a v časovom horizonte 15 min. Túto úlohu jednotky zvládli až na pár chýb (prasknutá hadica, zlé spojenie hadíc).

Úlohou takýchto cvičení je zdokonaliť sa v činnosti, overenie si stavu techniky a výbavy a zasuladenie jednotietk z dôvodu že poliaci majú inú techniku.

 

 

 

POĎAKOVANIE


Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Námestove, ďakuje
že za pomoci našich členov DHZO sa podarilo uhasiť náročný a zložitý požiar v lokalite Babia hora.

Neprestávali hasiť, aj keď boli unavení.
Poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a pomohli hasiť náročný požiar.

pozár pozár