Obsah

Poľovnícka výstava

Dňa 27. augusta sa konala sv. omša v novom altánku v areáli Základnej školy v Rabčiciach. Bola pri príležitosti poľovníckého dňa v našej obci. Pre občanov bol pripravený poľovnícky guláš a výstava poľovných trofejí v budove základnej školy.

 

 

sv. omšaguláš