Obsah

FZO Archiv

Zmluvy, objednávky, faktúry

Od 1.1.2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Zb., ktorý prikazuje samosprávam podľa §5a tohto zákona zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry na svojom webovom sídle.

 

Všetky zmluvy, objednávky a faktúry najdene na odkaze: www.rzof.sk/rabcice


Faktúry od 1.1.2012 (faktúry od toho dátumu sú zverejnené na stránke www.rzof.sk/rabcice)

Faktúry za rok 2014, 2015, 2016  - sú na stránke www.rzof.sk

Faktúry za rok 2013

November 2013

faktury-november-2013.pdf

November 2013 /2

faktury-november-2013-2.pdf

December 2013

faktury-december.pdf

Faktúry za rok 2012

Janurár 2012

fa1.pdf

Február 2012

fa2.pdf

Február 2012 /2

faktury-02.pdf

Marec 2012

faktury-03.pdf

Marec 2012 /2

faktury-marec-2012-2.pdf

Apríl 2012

faktury-aprC59Fl-2012.pdf

Apríl 2012 /2

faktury-april-2012-2.pdf

Máj 2012

faktury-maj.pdf

Máj 2012 /2

faktury-maj-2012-2.pdf

Jún 2012

jun-2012.pdf

Jún 2012 /2

faktury-jun-2012-2.pdf

Júl 2012

faktury-jul-2012.pdf

Júl 2012 /2

jul--2012---2.pdf

August 2012

august-2012.pdf

August 2012/ 2

august-2012-2.pdf

September 2012

september-2012.pdf

September 2012 /2

september-2-2012.pdf

Stránka