Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

Programový rozpočet obce 2015-2017

Rozpočtový harmonogram 2015

rozpocet-2015----rozpoctovy-harmonogram.pdf

Programový rozpočet obce 2014-2016

Rozpočtový harmonogram 2014

rozpocet-2014----rozpoctovy-harmonogram.pdf

Strategický plán, zámery a ciele 2014

rozpocet-2014--strategicky-plan-spravny.pdf

Rozpočet 2014 - 2016 - príjmy

pr-prijmy.pdf

Programový rozpočet 2014 - 2016 - výdavky

programovy-rozpocet-2014-2016-spravny.pdf

Programový rozpočet obce 2013-2015

strategický plán, zámery a ciele 2013 - 2015

1355209327rozpocet-2013--strategicky-plan-spravny.pdf

programový rozpočet na roky 2013 - 2015 - príjmy a výdavky

1355211128programovy-rozpocet-2013-2015.pdf

Programový rozpočet obce 2012-2014

strategický plán, zámery a ciele

strategicky-plan-zamery-a-ciele.pdf

programový rozpočet na rok 2012- 2014 - textová časť

programovy-rozpocet-obce-na-rok-2012.pdf

programový rozpočet na rok 2012- 2014 - príjimy

programovy-rozpocet-2012-2014---navrh.pdf

programový rozpočet na rok 2012 - 2014 - výdavky

programovy-rozpocet-2012-2014-celkovo.pdf

Programový rozpočet obce 2011 - 2013

Programový rozpočet na rok 2011 - 2013

progr.-rozp.-2011.pdf

Rozpočet obce na rok 2011 - 2013 - príjmy

programovy-rozpocet-2011-prijmy.pdf

Rozpočet obce na rok 2011 - 2013 - výdavky

programovy-rozpocet-2011---vydavky.pdf

Rozpočet obce na rok 2010

Rozpočet obce na rok 2010 - príjmy

prijmy.pdf

Rozpočet obce na rok 2010 - výdavky

vydavky.pdf

Programový rozpočet 2009

Programový rozpočet 2009 - príjmy

programovy_rozpocet_2009_prijmy.pdf

Programový rozpočet 2009 - výdavky

programovy_rozpocet_2009_vydavky.pdf

Stránka