Obsah

Projektová dokumentácia a výkaz výmer

Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Rabčice - rekonštrukcia obecnej kotolne

 

HEGAs, s.r.o. , 739 61 Třinec, ul. Kaštanová 182 , ( 558 321 152
hegas@hegas.cz , www.hegas.cz
Název stavby : Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Rabčice - rekonštrukcia obecnej kotolne
Místo stavby : "Obecní kotelna Rabčice , 029 45 RabčiceInvestor : Obec Rabčice
Stupeň PD : Projekt pro stavební povolení

 

Titulné listy

1 Situácia stavby

1 Situácia stavby

1-situace-stavby.pdf

2 Sprievodna správa

2 Sprievodna správa

2-pruvodni-zprava.pdf

3 Technická správa požiarnej ochrany

3.1 Technická správa

3-technicka-zprava-pozarni-ochrany.pdf

3.2 Pôdorys

3.1-pudorys-1.np.pdf

4 Doklady

4.1 Doklady

4-doklady---tl.pdf

4.2 Revízna správa

4.1-revizni-zprava-kominika.pdf

4.3 Vyjadrenie hasičského zboru

4.2-vyjadreni-hasicskeho-zachraneho-sboru.pdf

4.4. Vyjadrenie TUV

4.3-vyjadreni-tuev.pdf

5 Technológie zdroja tepla

5.1 Technológia kotolne

5-technologie-kotelny---tl.pdf

5.2 Špecifikácia matriálu

5.2-specifikace-materialu.pdf

5.3 Schéma

5.3-tehnologickie-kotelny---schema.pdf

5.4 Pôdorys

5.4-technologie-kotelny---pudorys.pdf

6 Elektro

6.1 Zdroje tepla TL

6-elektro-mar-zdroje-tepla---tl.pdf

6.2 Zdroje tepla TZ

6.1-elektro-mar-zdroje-tepla---tz.pdf

6.3 Zjednodušené technologické schémy

6.2-zjednodusene-technologicke-schema-s-osazenim-prvku-mar-kotelny---obecni-kotelna.pdf

6.4 Technická špecikácia

6.3-technicka-specifikace.pdf

7 Stavebné úpravy

7.1 Stavebné úpravy TL

7-stavebni-upravy---tl.pdf

7.2 Stavebné úpravy TZ

7.1-stavebni-upravy---tz.pdf

7.3 Pôdorys kotolne búracie

7.2-pudorys-kotelny---jestv.-stav--buracie-prace.pdf

7.4 Pôdorys kotolne nový stav

7.3-pudorys-kotelny---novy-stav.pdf

Stránka