Menu
Obec Rabčice
obecRabčice

VZN

Rok 2023

Rok 2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rabčice č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda v obci Rabčice

VZN č. 1 2022 o miestnom referende.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 392,74 kB

Dodatok č. 7 k VZN 3/2016

DODATOK č. 7 k VZN č. 32016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 422,33 kB

Dodatok č. 8 k VZN 3/2016

Dodatok č. 8 k VZN 3 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 297,87 kB

Dodatok č. 9 k VZN 3/2016

DODATOK č. 9 k VZN č. 32016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 304,02 kB

VZN 2 2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 2 2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 176,75 kB

Rok 2021

Dodatok č. 3 k VZN 5 2014

Dodatok č. 3 k VZN č. 52014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 133,52 kB

ROK 2020

Dodatok č. 2 k VZN - krátkodobý prenájom KD

Dodatok č. 2 k VZN - krátkodobý prenájom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 136,37 kB

Dodatok č. 5 - pohrebisko

Dodatok č. 5 - pohrebisko.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 122,81 kB

Dodatok č. 1 k VZN 4/2017 o spôsobe náh. zásobovania pitnou vodou

Dodatok č. 1 k VZN č. 4 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 141,32 kB

Dodatok č. 5 k VZN 3/2016

Dodatok č. 5 k VZN č. 32016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 351,22 kB

Dodatok č. 6 k VZN 3/2016

Dodatok č. 6 k VZN č. 32016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 348,91 kB

VZN č. 1 2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad

VZN_1_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,05 MB

Dodatok č. 1 k vzn č. 2/2018 o nakladaní s komunálnym odpadom

DODATOK_1_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,84 MB

Rok 2019

Dodatok č. 4 k VZN 3/2016

Dodatok č. 4 k VZN č. 32016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 350,38 kB

Dodatok č. 1 k VZN - krátkodobý prenájom KD

Dodatok č. 1 k VZN - krátkodobý prenájom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 199,08 kB

ZÁSADY HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM OBCE RABČICE A S MAJETKOM ŠTÁTU, KTORÝ OBEC UŽÍVA

zasady hospodarenia Rabčice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 501,48 kB

VZN č. 2/2019 o miestnej dani z nehnuteľnosti

VZN č. 2 2019 o DZN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 290,59 kB

VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

VZN č. 3 2019 ODPADY.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 356,25 kB

Dodatok č. 4 prevádzkovom poriadku pohrebiska

cintorínsky poplatok
Dodatok č. 4 - cint. poplatok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 238,32 kB

Rok 2018

Dodatok č.6 k VZN 1/2008 - prijatý 9/2015

VZN č. 1 2008 - dodatok č. 6 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rabčice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 138,19 kB

VZN č.1/2018 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečistenie

vzn 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 342,96 kB

DODATOK č. 3 k VZN č. 3/2016

DODATOK č.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 269,1 kB

VZN č. 2/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rabčice

VZN_ODPADY_Rabcice_ 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 414,86 kB

Rok 2017

VZN č. 1/2017 o umiesťňovaní volebných plagátov

vzn č. 1 2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce rabčice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 146,49 kB

VZN o elektronických službách

vzn k elektronizácií.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 26,75 kB

VZN č. 2/2017 o o podmienkach nájmu bytov postavených s podporou štátu

VZN č. 2 2017 o podmienkach nájmu bytov....pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 151,11 kB

VZN 4 2017 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou

VZN 4_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 225,96 kB

Rok 2016

Nový zákon o odpadoch - čo priniesol našej obci

durisova (2).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 141 kB

DODATOK č. 1 k VZN č.3/2016

dodatok-c.-1-k-vzn.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 182,45 kB

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2016

dodatok č. 1 k vzn č.22016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 207,26 kB

Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2016

dodatok 2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 182,25 kB

Rok 2015

VZN obce Rabčice č. 2/2015o určení miesta a času zápisu dieťaťa do základnej školy

vzn-o-zapise-do-1-rocnika.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 270,51 kB

VZN obce Rabčice č. 3/2015 o prijímaní detí do materskej školy /na predprimárne vzdelávanie/

vzn-o-zapise-deti-do-ms.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 217,63 kB

Dodatok č.5

Dodatok č 5 k VZN č. 1 2008 o výške prispevku ....pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 137,99 kB

Rok 2014

VZN 3/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rabčice

vzn--o-nakl.s-odp..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 430,85 kB

VZN 4/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn-o-ko-2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 226,03 kB

VZN 5/2014 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Rabčice

vzn--2014-kratkodoby-prenajom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 379,24 kB

Rok 2013

VZN 1/2013 o určení prevádzkového času a o podmienkach predaja a poskytovaní služieb v obci

vzn-predaj.cas28129.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 169,32 kB

VZN 2/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn-o-ko-2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 188,33 kB

Rok 2012

Dodatok č. 1 k VZN 1/2012

dodatok-k-vzn.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 107,87 kB

Dodatok č. 2 k VZN 1/2012

vzn č. 1 2012 o určení postupu, podmienok a výške úhrady za poskytované sociálne služby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 128,48 kB

Rok 2010

Rok 2009

VZN 1/ 2009 o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa

vzn_12009_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 369,5 kB

VZN 2/ 2009 o určení postupov,podmienkach a výške úhrady pri postkytovaní soc.služieb

- zrušené k 30.6.2012
VZN 2 2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 133,59 kB

VZN 3/ 2009 o podmienkach nájmu bytov postavených s podporou štátu

VZN 3 2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 45,58 kB

Dodatok č. 1 k VZN 4/ 2009

dodatok-c.1-vzn-o-dzn.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 29 kB

VZN 5/ 2009 _o miestnom poplatku za komunalné odpady a drobné stavebné odpady

(platné na rok 2010)
VZN o KO 09.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 57,84 kB

Dotatok č. 1 k VZN 5/ 2009

dodatok-c.1-k-vzn-o-ko.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 28,82 kB

Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2009

dod.vzn--pes28229.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 153,73 kB

Rok 2008

VZN 1/ 2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách

vzn--1-2008-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 50,09 kB

Dodatok č.3 k VZN 1/2008

1308722772dodatok-c.-3-k-vzn.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 37,1 kB

Dodatok č.4 k VZN 1/2008

dodatok-c.4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 110,52 kB

VZN 2/ 2008 o poskytovaní opatrovateľskej služby

- viď VZN 2/2009 o určení postupov,podmienkach a výške úhrady pri postkytovaní soc.služieb
vzn 2 2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 133,59 kB

Rok 2007

VZN 3/ 2007 o dotáciách z rozpočtu obce

vzn_o_dotaciach_z_obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 87,9 kB

Dotatok č. 1 k VZN 3/ 2007

vzn_o_dotaciach_z_obce-dodatok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 28,01 kB

VZN o držaní psov

vzn-o-drzani-psov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 64,83 kB

Interné smernice

Interná smernica č. 1/2007 - Finančná kontrola

bola zrušená 27.10.2012
interná smernica č.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 11,77 kB

Interná smernica 1/ 2008 - obeh účtovných dokladov

interna_smernica1_obeh_uctovnych_dokladov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 73,46 kB

Interná smernica 2/ 2008 - zásady hospodárského riadenia obce

is-2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 72,66 kB

Dodatok č. 1 k internej smernici 3/ 2008

interna_smernica3_zasady_hospodarenia-dodatok1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 29 kB

Interná smernica 4/ 2008 a Interná smernica 5/ 2008

zrušené interné smernice.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,21 kB

Interná smernica 6/ 2008 o jednotnom postupe pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutoč. stavebných prác

interna_smernica_6_2008_verejne_obstaravanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 65,63 kB

Interná smernica 1/ 2010 - opravné položky

interna-smernica-1-2010-opravne-polozky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 260,41 kB

Interná smernica 1/2011

zrušená interná smernica 1-2011.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,19 kB

Interná smernica 2/2011 - Vnútorný predpis pre vedenie pokladnice obce

is-pokladnica.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 226,52 kB

Dodatok č. 1 k internej smernici 2/2011

dodatok-c.-1-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 191,58 kB

Interná smernica 3/2011 - Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie

is-inventarizacia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 195,76 kB

Interná smernica 4/2011 - o evidovaní, odpisovaní a učtovania majetku

Interná smernica č. 4 2011 o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 138,5 kB

Interná smernica 3/2012

zrušená interná smernice 3-2012.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,39 kB

Interná smernica 1/2014 o poplatkoch za používanie zariadenia a služby

interna-smernica--1-2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 284,34 kB

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Rabčice

vp-zasady-hospodarenia-2014-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 544,1 kB

Vnútorný predpis č. 1 /2016 o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce Rabčice

interna-smenica-o-financnej-kontrole--12016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 665,79 kB

Prevádzkový poriadok pohrebiska

PORIADOK.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 82,11 kB

Interná smernica 1/2008 Obeh účtoných dokladov- Dodatok č. 1 k

scan0027.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 146,06 kB

Cenník cintorínskych služieb - dodatok č. 1

poplatky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,35 kB

Dodatok č. 2 k prevádzkovému poriadku pohrebiska

_20120430_10552407.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 160,93 kB

Dodatok č. 3 k prevádzkovému poriadku pohrebiska

dod.c.3-pohreb..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 158,11 kB

Interná smernica Vo v obci Rabčice 1/2017

interna_smernica_vo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 721,37 kB

Interná smernica 1/2019 o verejnom obstarávaní

Smernica o verejnom obstarávaní_od 02.01.2019_rabcice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 275,22 kB

Interná smernica č. 2/2019 ku konsolidovanej účtovnej závierke v pôsobnosti obce Rabčice

Interná smernica KUZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 425,91 kB

Interná smernica 3/2019 o používanie a evidencií pečiatok

IS - pečiatky.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 96,5 kB

Interná smernica 1/2021

Oznamovanie protispoločenskej činnosti Na základe zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), vydal starosta obce Rabčice - Smernicu č. 1/2021- Smernica o postupe pri oznamovaní protispoločenskej činnosti (viď príloha). Zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy zamestnávateľa (obce Rabčice a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rabčice) podľa zákona je v zmysle § 10 ods. 1 a 2 zákona hlavný kontrolór obce. Oznámenie v zmysle zákona je možné podať: 1. Písomne - v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať – do rúk hlavného kontrolóra“, a to priamo do rúk zodpovednej osoby, do podateľne obecného úradu alebo poštou na adresu: Hlavný kontrolór obce Rabčice, Rabčice 650, 029 45. Zamestnanec obecného úradu, poverený prijímaním poštových zásielok nie je oprávnený obálku s takýmto označením otvárať a je povinný ju bez zbytočného odkladu postúpiť zodpovednej osobe. 2. Ústne - osobne do záznamu zodpovednej osoby na obecnom úrade v Rabčice, ktorá o ňom vyhotoví zápisnicu. 3.Elektronickou poštou – na e-mailovú adresu zodpovednej osoby ocu@rabcice.sk Tento mail sa bezodkladne posunie na prešetrenie Hlavnému kontrolórovi obce. Táto e-mailová adresa je dostupná 24 hodín denne. Prílohy: Smernica o postupe pri oznamovaní protispoločenskej činnosti (37.36 kB) Zákon 54/2019 - https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/54/20190301
smernica wb.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 33,08 kB

0951 104 577

Hlásenie porúch v obci

 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Odkazy

Virtuálny cintorín

cintoriny.sk

banner-cokdeje-120x60pxMapový portál

našaorava.sk

Interreg

Zahrajte si hru o obci Rabčice

propagačná hra

NATUR-PACK

Natur-pack

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:233
TÝŽDEŇ:4501
CELKOM:1012429

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na