Obsah

Zmluvy, objednávky, faktúry

Od 1.1.2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Zb., ktorý prikazuje samosprávam podľa §5a tohto zákona zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry na svojom webovom sídle.


Všetky zmluvy, objednávky a faktúry najdene na odkaze: www.rzof.sk/rabcice


Faktúry od 1.1.2012 (faktúry od toho dátumu sú zverejnené na stránke www.rzof.sk/rabcice)

 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.03.2021

Kúpna zmluva

23/2021

216,00 EUR

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec RAbčice

15.03.2021

Dodatok k zmluve o výpožičke

1/2021

bez sumy

Štatistický úrad SR

Obec RAbčice

24.02.2021

Zmluva č. 522

2021/2

0,45 EUR

Masničák Pavol

Rabčice STRED s.r.o.

24.02.2021

Dodatok č. 3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

Dodatok č. 3

bez cien

NATUR-PACK, a.s.

Obec Rabčice

03.02.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

22/2021

33,00 EUR

Bušková Zuzana

Obec Rabčice

27.01.2021

Dodatok č.1ku licenčnej zmluve

21/2021

265,00 EUR bez DPH

TENDERnet s.r.o.

Obec RAbčice

26.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

20/2021

uvedená v zmluve

ENVIROLIVE s.r.o.

Obec Rabčice

19.01.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

18/2021

33,00 EUR

Turac Peter

Obec Rabčice

18.01.2021

Zmluva č. 1 2021

17/2021

1 100,00 EUR

Telových. jednota

Obec RAbčice

13.01.2021

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra

2021/1

290,00 EUR

Stredoslovenská energetika a.s.

Obec Rabčice

12.01.2021

Dohoda o platbách

13/2021

847,00 EUR

Stredoslovenská energetika a.s.

Obec RAbčice

12.01.2021

Dohoda o platbách

12/2021

1 617,00 EUR

Stredoslovenská energetika a.s.

Obec RAbčice

12.01.2021

Dohoda o platbách

11/2021

726,00 EUR

Stredoslovenská energetika a.s.

Obec RAbčice

11.01.2021

Dohoda o platbách

15/2021

450,00 EUR

Stredoslovenská energetika a.s.

Obec RAbčice

11.01.2021

Dohoda o platbách

14/2021

360,00 EUR

Stredoslovenská energetika a.s.

Obec RAbčice

11.01.2021

Dohoda o platbách

10/2021

3 223,00 EUR

Stredoslovenská energetika a.s.

Obec RAbčice

11.01.2021

Dohoda o platbách

9/2021

132,00 EUR

Stredoslovenská energetika a.s.

Obec RAbčice

11.01.2021

Dohoda o platbách

8/2021

2 937,00 EUR

Stredoslovenská energetika a.s.

Obec RAbčice

11.01.2021

Dohoda o platbách

7/2021

1 991,00 EUR

Stredoslovenská energetika a.s.

Obec RAbčice

11.01.2021

Dohoda o platbách

6/2021

539,00 EUR

Stredoslovenská energetika a.s.

Obec RAbčice

11.01.2021

Dohoda o platbách

5/2021

8 866,00 EUR

Stredoslovenská energetika a.s.

Obec RAbčice

11.01.2021

Dohoda o platbách

4/2021

1 562,00 EUR

Stredoslovenská energetika a.s.

Obec RAbčice

11.01.2021

Dohoda o platbách

3/2021

3 278,00 EUR

Stredoslovenská energetika a.s.

Obec RAbčice

11.01.2021

Zmluva o vývoze odpadu 07/2021

2/2021

uvedená v zmluve

Marian Murin

Obec Rabčice

11.01.2021

Zmluva o vývoze odpadu 05/2021

1/2021

uvedená v zmluve

Marian Murin

Obec Rabčice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: