Obsah

Aktuálne

10.07.2017

Nový správca farnosti

Mgr. Blažej Dibdiak

Detail Oznamy

10.07.2017

Výstavba multifunkčnej budovy

Obec Rabčice začala dňa 23. mája 2017 s výstavbou multifunkčnej budovy, ktorá bude slúžiť ako kultúrny dom a obecný úrad.

Detail Oznamy

28.06.2017

Záverečný účet obce za rok 2016.

Stiahnuť Záverečný účet obce

17.05.2017 - 02.06.2018

Kam s ojazdenými pneutikami?

Detail Úradná tabuľa

03.05.2017

Nakladanie s komunálnym odpadom

Podrobný všeobecne zrozumiteľný popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Rabčice

Detail Oznamy v miestnom rozhlase

Verejné osvetlenie

europska unia

„Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE“ 

Miesto realizácie projektu:

Obec Rabčice

Názov projektu:

 

Verejné osvetlenie v obci Rabčice

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je Obnova verejného osvetlenia v obci Rabčice

 

Špecifické ciele:

 

Znížiť energetickú náročnosť sústavy verejného osvetlenia

 

Znížiť náklady na údržbu sústavy verejného osvetlenia

 

Zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky

 

Východiskový stav:

Počet vymenených svietidiel – 0 ks

Úspora energie – 0 GJ/rok

 

Stav po realizácii projektu:

Vďaka podpore z EÚ:

Počet vymenených svietidiel – 380 ks r. 2015

Úspora energie – 627,14 GJ r. 2020

Názov a sídlo prijímateľa:

 

názov: Obec Rabčice

sídlo: Rabčice 196,

029 45 Rabčice  

Slovenská republika

Dátum začatia realizácie projektu:

7/2015

Dátum skončenie realizácie projektu:

01/2016

Názov riadiaceho orgánu:

Ministerstvo hospodárstva SR

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:

www.economy.gov.sk     ½   www.opkahr.sk     ½    www.mhsr.sk

Výška poskytnutého príspevku:

 

200 144,10 €  EUR

Fotodokumentácia alebo vizualizácia realizácie aktivít výsledkov projektu

 

 

 

 

 

Pred realizáciou                               

pred

    

Po realizácií

       po

 

 

 

 

Obec Rabčice v spolupráci s gminou Wielka Lipnica podali miktoprojekt cez Eruroregion Tatry s názvom Babiohorské cyklotrasy, ktorý úspešne prešiel obom obciam v sume 99 996,36 €.

 

Starosta obce Rabčice Jozef Slovík a wojt gminy Lipnica Wielka Boguslaw Jazowsky boli podpisovať zmluvu vdňa 20. apríla 2017 v Novom Targu.

 

podpis zmluvy