Obsah

Zmluvy, objednávky, faktúry

Od 1.1.2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Zb., ktorý prikazuje samosprávam podľa §5a tohto zákona zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry na svojom webovom sídle.


Všetky zmluvy, objednávky a faktúry najdene na odkaze: www.rzof.sk/rabcice


Faktúry od 1.1.2012 (faktúry od toho dátumu sú zverejnené na stránke www.rzof.sk/rabcice)

 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.07.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

69/2017

17,00 EUR

Obec Rabčice

Klasová Emília

11.07.2017

Zmluva o poskytovaní služieb

68/2017

8 130,00 EUR

Alena Vajdová

Obec Rabčice

10.07.2017

Zmluva o aktualizácií programov

66/2017

252,00 EUR

TOPSET Solutions, s.r.o.

Obec Rabčice

10.07.2017

zmluva o nájme hrobového miesta

67/2017

17,00 EUR

Obec Rabčice

Brišáková Eva

04.07.2017

Príkazna zmluva č. 1/2017

65/2017

500,00 EUR

Maxtor, s.r.o.

Obec Rabčice

28.06.2017

dodatok k Zmluve

64/2017

1,00 EUR

Slovak Telekom

Obec Rabčice

21.06.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

63/2017

17,00 EUR

Obec Rabčice

Košútová Mária

16.06.2017

zmluva o nájme hrobového miesta

62/2017

17,00 EUR

Obec Rabčice

Stelinová Monika

16.06.2017

zmluva č.476 uzavretá podľa z.č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kamalizáciách a o zmene a doplnení z.č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach

2017/3

0,45 EUR

Rabčice STRED s.r.o.

Strýček Anton

14.06.2017

Zmluva na poskytnutie služby

61/2017

1 000,00 EUR

VEROBS, s.r.o.

Obec RAbčice

07.06.2017

Zmluva č. 37205 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

60/2017

3 000,00 EUR Tritisíc

DPO SR

Obec Rabčice

01.06.2017

dohoda o zneškodnení odpadov

58/2017

147,57 EUR

Technické služby mesta Námestovo

Obec Rabčice

31.05.2017

dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

57/2017

295 540,00 EUR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Rabčice

29.05.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

56/2017

17,00 EUR

Pňačková Katarín

Obec Rabčice

26.05.2017

Kúpna zmluva

55/2017

1,00 EUR

vid zoznam

Obec Rabčice

25.05.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov

54/2017

236,32 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec RAbčice

17.05.2017

Zmluva o poskytovaní služieb reklamy

53/2017

240,00 EUR

Databanka firiem,s.r.o.

Obec Rabčice

11.05.2017

Zmluva o dielo č.04/H/2014

49/2017

1 218 029,82 EUR

Stavebný podnik

Obec RAbčice

11.05.2017

Dodatok k zmluve o dielo

50/2017

1 218 029,82 EUR

Stavebný podnik

Obec Rabčice

11.05.2017

Zmluva

52/2017

1 080,00 EUR

Makroaudit, s.r.o.

Obec Rabčice

05.05.2017

Zmluva o poskytnutí služieb

48/2017

10,00 EUR

Obec RAbčice

Urbár obce Rabčice

13.04.2017

Zmluva o poskytovaní reklamných služieb

51/2017

240,00 EUR

Register obchodných spoločností

Obec Rabčice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1