Obsah

Aktuálne

19.06.2018 - 30.07.2018

Pozvánka na OZ

Detail Úradná tabuľa

13.06.2018 - 29.06.2018

Návrh - Dodatok č. 2 k VZN o nakladaní s komun. odpadmi

Detail Úradná tabuľa

13.06.2018 - 29.06.2018

Návrh - Dodatok č. 5 k VZN č. 1/2008

Detail Úradná tabuľa

11.06.2018 - 27.06.2018

Dni obce Rabčice

Detail Úradná tabuľa

08.06.2018

Modelársky deň Námestovo

RC TRUCK Pavlík, pozýva malých aj veľkých na Námestovský modelársky deň, ktorý sa uskutoční dňa 23 júna 2018 pri amfiteátri v Námestove od 10tej hodiny. Modelári z celého Slovenska budú predvádzať modely na diaľkové ovládanie v kategóriách – kamióny s návesmi, tanky a bojová technika, stavebné stroje, lietadlá, vrtuľníky, off road automobily, vláčiky a lode. Vstup zdarma. Heslo modelárov . „ Kto sa hrá, ten nikoho nehnevá“

Detail Oznamy

Verejné osvetlenie

europska unia

„Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE“ 

Miesto realizácie projektu:

Obec Rabčice

Názov projektu:

 

Verejné osvetlenie v obci Rabčice

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je Obnova verejného osvetlenia v obci Rabčice

 

Špecifické ciele:

 

Znížiť energetickú náročnosť sústavy verejného osvetlenia

 

Znížiť náklady na údržbu sústavy verejného osvetlenia

 

Zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky

 

Východiskový stav:

Počet vymenených svietidiel – 0 ks

Úspora energie – 0 GJ/rok

 

Stav po realizácii projektu:

Vďaka podpore z EÚ:

Počet vymenených svietidiel – 380 ks r. 2015

Úspora energie – 627,14 GJ r. 2020

Názov a sídlo prijímateľa:

 

názov: Obec Rabčice

sídlo: Rabčice 196,

029 45 Rabčice  

Slovenská republika

Dátum začatia realizácie projektu:

7/2015

Dátum skončenie realizácie projektu:

01/2016

Názov riadiaceho orgánu:

Ministerstvo hospodárstva SR

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:

www.economy.gov.sk     ½   www.opkahr.sk     ½    www.mhsr.sk

Výška poskytnutého príspevku:

 

200 144,10 €  EUR

Fotodokumentácia alebo vizualizácia realizácie aktivít výsledkov projektu

 

 

 

 

 

Pred realizáciou                               

pred

    

Po realizácií

       po

 

 

 

 

Obec Rabčice v spolupráci s gminou Wielka Lipnica podali miktoprojekt cez Eruroregion Tatry s názvom Babiohorské cyklotrasy, ktorý úspešne prešiel obom obciam v sume 99 996,36 €.

 

Starosta obce Rabčice Jozef Slovík a wojt gminy Lipnica Wielka Boguslaw Jazowsky boli podpisovať zmluvu vdňa 20. apríla 2017 v Novom Targu.

 

podpis zmluvy