Obsah

Dobrý deň 

 
Našou úlohou je podporovať mesta a obce ktoré nemajú dostatok dezinfekcie na ničenie a zabraňovanie sa rozmnožovaniu vírusu SARS-COVID-19 čo postihlo celý svet. Našou ďalšou úlohou je Vás informovať že treba všetko dezinfikovať čo sa dá, lebo inak tento vírus neporazíme, vírus sa šíri neuveriteľnou rýchlosťou, správa sa moc agresívne čo viac pôsobí na starších ľudí a ma fatálne následky. Každá domácnosť by mala mať minimálne 5l dezinfekčného prostriedku ktorý by mal postačiť aspoň na jeden mesiac, hlavne na tejto výrobnej báze.  Preto spoločne zabráňme tomu aby potom nebolo neskoro, všetci sme na jednej lodi!
 
Sme firma ktorá sa zaoberá dezinfekciou priestorov, zároveň sme distribútorom novej výroby dezinfekcie na vírus Covid-19 na báze isopropanolu - etanolu  s koncentráciou 70%. Odporúčané svetovo zdravotníckou organizáciou (WHO) je že dezinfekčný výrobok musí byť vyrobený s minimálnou koncentráciu 65% izopropanolu - etanolu, aby mal účinosť na vírusy ako je SARS-COVID-19. Dezinfekčný prostriedok je vyrobený predovšetkým na koronavírus je vyrábaný hlavne pre zdravotníctvo a lekárne. Prípravok je účinný proti baktériám, vírusom ako je SARS a hlavne proti COVID-19, okrem iného proti MRSA, HIV,  Rotavírusom, Hepatitíde B, E.Coli, Norovirus a Influenza H1N1. Dezinfekčný prostriedok je vyrobený na Slovensku ktorý obsahuje kartu bezpečnostných údajov ktorá bola schválená Ministerstvom SR. Tento výrobok nie je po domácky vyrobený ani dovezený z okolitých štátov, ktoré  tieto výrobky obsahujú minimálne % izopropanolu - etanolu takže sú neúčinné a klamlivé.
 
Preto touto cestou chcel by som Vás poprosiť ak by bolo možné vyhlásiť do obecného rozhlasu kto nemá dezinfekčný prostriedok ták nech sa prihlási na obecný úrad a nech sa zaeviduje a na základe evidencie Vám vieme poskytnúť dezinfekciu v min.množstve 1000L kontajner. Nasledovne vy tento dezinfekčný prostriedok môžte čapovať v akomkoľvek  množstve pre občanov. Pre min. odber môžte sa spojiť aj viac okolitých obcí spoločne. Čo sa týka výrobku tento sa môže použiť ako dezinfekčný-čistiaci prostriedok na rôzne povrchy nap.sklo, pvc, podlahy, drevo, keramiku a rôzne iné veci kde neškodí isopropanol - etanol.
Tak isto sa dá použiť do rozprašovača, ako aj si môžte vyrobiť tekuté mydlo, gél na ruky a podobné prípravky na dezinfekciu z tohto výrobku. V prípade neporozumenia vysvetlím všetko telefonicky. 
Tu Vám posielam link aby ste vedeli ako sa pohybujú ceny isopropanolu.
 
Naša veľkoobchodná cena za 1L - 7,5€.  Zásoby sa míňajú nestačí sa vyrábať!  Pracujeme NON-STOP  sobota aj nedeľa chceme pomôcť čo najviac ľuďom ako sa dá. Treba sa čo najskôr zaregistrovať, aby ste boli v poradí a nečakali dlho na tovar. Objednávky súčasne spracovávame a vybavujeme s ohľadom na ich výrobu!
 
Pre bližšie info na tel: 0 9 4 0 3 3 3 6 7 6

 

 

Predajňa Dvojka p. Karol Sahúľ, Rabčice oznamuje občanom, že bude robiť rozvoz potravín, pre občanov, ktorí sú v domácej karanténe, alebo sú to starší a nevládni občania, ktorým nemá kto urobiť nákup, počas obdobia prijatých opatrení šírenia koronavírusu na Slovensku, až do odvolania.

Objednávku potravín si môžete nahlásiť na tel. čísle: 0917 144 899.

Rozvoz potravín sa bude uskutočňovať v pondelok, stredu a piatok v čase od 17,00 do 18,00 hodiny.

 

Na základe nariadenia hlavného hygienika SR oznamuje občanom, že pri cestovaní autobusom musí mať každý cestujúci rúško alebo šál. Inak nemôže nastúpiť do verejnej hromadnej dopravy.

 

 

 

Obec Rabčice oznamuje občanom, že v našej obci sa v blízkej budúcnosti plánuje prečíslovanie domov a budov ako aj pomenovanie ulíc, ktoré obec má. Na webovej stránke obce sme zverejnili názvy ulíc. Tieto názvy sú len orientačné, preto žiadame občanov, aby nám zasielali návrhy na názvy ulíc, na ktorej bývajú alebo aj návrh názvu inej ulice. Svoj názor môžete zasielať na e-mailovú adresu obce alebo nahlásiť aj osobne alebo telefonicky na obecný úrad. Proces prečíslovania v našej obci bude dlhodobejší a do ukončenia sa môžu názvy meniť a upravovať.

Je potrebné, aby sa občania zapojili do verejnej diskusie o názvy ulíc, aby obecné zastupiteľstvo pri schvaľovaní malo z čoho vyberať a rozhodnúť.

Na webovej stránke obce bude zverejnená aj mapa obce s označením ulíc v obci.

mapa na stiahnutie

.

 

 

 

 

 

Novela zákona č. 39/2006 o veterinárnej starostlivosti – chov ošípaných

 

 

 

Chov ošípaných – teda aj tie, ktoré chovajú len jeden kus ošípanej pre vlastnú spotrebu, musia byť podľa tejto legislatívy registrované. Znamená to, že každý chovateľ ošípanej je povinný registrovať každé zviera v centrálnom registri hospodárskych zvierat Žilina. Tlačivo na registráciu je možné získať cez internet (www.pssr.sk), alebo u plemenárnej organizácii. V prípade nových fariem vyplnené tlačivo je potrebné priložiť k žiadosti o registráciu chovu hospodárskych zvierat a následne doručiť na regionálnu veterinárnu a potravinovú správu.

Ďalšou zmenou je povinnosť nahlasovania zabíjania zvierat pre súkromné domácu spotrebu a to hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a zveri z farmového chovu na regionálnu veterinárnu a potravinovú správu aspoň jeden pracovný deň vopred. Chovateľ je povinný telefonicky, alebo mailom, listom nahlásiť adresu chovateľa, ušné číslo zvieraťa, dátum narodenia a dátum a čas zabíjania zvieraťa.

Upozorňujeme tiež na skutočnosť, že odpad z domácej zabíjačky ( hov. dobytka, oviec a kôz) t.j. lebka vrátane mozgu, očí a miechy zvierat starších 12 mesiacov musí byť odstránený len v príslušnom kafilerickom zariadení.

Viac informácií nájdete v zákone č. 39/2006.

 

 

Prevencia krádeží a podvodov na senioroch

 

 

Vážení občania, nakoľko bol v poslednom období zo strany polície zaznamenaný opäť zvýšený nárast trestnej činnosti „krádeží a podvodov spáchaných na senioroch,“ obracia sa  Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline na širokú  verejnosť s výzvou o zvýšenie obozretnosti seniorov a to najmä v nasledovných prípadoch:

  • Bez overenia dokladov a oprávnenia nevpúšťajte do svojich príbytkov alebo na svoje pozemky pracovníkov elektrární, plynární, domovej správy.
  • Nepúšťajte do svojich príbytkov neznámych ľudí pod žiadnou inou zámienkou – podomových predajcov, ľudí s nevoľnosťou, ľudí s darčekmi pre Vás a iných.
  • Nepožičiavajte peniaze ľuďom, ktorých dobre nepoznáte, väčšinou ide o podvodníkov.
  • Vyvarujte sa vyberať peniaze a cennosti v prítomnosti neznámych osôb.
  • Keď Vás kontaktuje neznámy človek, ktorý súrne z akéhokoľvek dôvodu  (havária, operácia, výhra v lotérii, pomoc príbuznému a pod.) potrebuje finančnú hotovosť, okamžite kontaktujte políciu (158) alebo najbližšiu rodinu. Peniaze v žiadnom prípade nikomu neodovzdávajte!
  • Bez konzultácie nepodpisujte dôležité dokumenty.
  • Odmietnite bezdôvodne ponúkané odprevadenie do bydliska, do domu, do bytu alebo odvoz od ľudí, ktorých nepoznáte.

 

Páchatelia uvedenej trestnej činnosti si úmyselne typujú obete, ktoré žijú osamote, majú vyšší vek, nakoľko predpokladajú, že budú nepozorní, neopatrní, dôverčiví a empatickí. Páchatelia ich svojim konaním mnohokrát pripravia o celoživotné úspory.

 

V prípade, že Vás kontaktujú osobne alebo telefonicky neznáme osoby a máte podozrenie, že sa jedná o podvodníkov, kontaktujte IHNEĎ políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo osobne na najbližšom útvare Policajného zboru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správy

Nakladanie s komunálnym odpadom

Podrobný všeobecne zrozumiteľný popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Rabčice

celý text

ostatné | 3. 5. 2017 | Autor: