Obsah

Oznamy

 

 

Obec Rabčice, oznamuje občanom, ktorí majú objednanú tanečnú sálu v novom KD, aby si prišli uhradiť zálohu za prenájom (v zmysle prijatého uznesenia č. 1/2019). V prípade neuhradenia zálohy môže byť rezervovaný termín poskytnutý ďalším záujemcom.

 
OVS
Telefonný kontakt na vyťahovanie žumpy- Oravská vodárenská spoločnosť Námestovo 0905850599

 

 

JAHODOVO  - Nitra

Ponuka sezónnej práce – zber jahôd

 

Ponúkame sezónnu prácu pri zbere jahôd priamo v Nitre počas mesiacov máj – jún.

 

Čo ponúkame:

 • prácu na dohodu počas celého obdobia zberu  jahôd. 2 mesiace – máj a jún
 • prácu na dve zmeny

ráno od 6:00 – 11:00 - obedná prestávka 4 hodiny - poobedná zmena od 15:00 – 18:00

 • zaškolenie
 • ubytovanie v peknom prostredí  - zdarma (dvoj- alebo troj- lôžkových izbách)
 • obed -  zdarma
 • doprava -  zdarma
 • čistá mzda 3,50EUR/hod + odmena podľa výkonu

 

Koho hľadáme - čo očakávame:

 • zodpovedný prístup
 • samostatnosť
 • preferujeme zo skúseností ženy (aj kvôli ubytovaniu)
 • práca v poľnohospodárstve je výhodou

 

Vážime si svojich pracovníkov a pracujeme v rodinnej jahodovej farme ako jedna rodina.

 

Všetky informácie Vám v prípade záujmu poskytneme na telefónnych číslach:

0905 438 981 Kornel Czako, 0903 781 600 Peter Dostál

 

Osobné výberové stretnutie bude následne organizované individuálne vo Vašej obci.

 

 

 

 

 

 

Čipovanie psov

Obec Rabčice v súlade s § 19 ods. 11 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej strostlivosti v znení neskorších predpisov oznamuje

vlastníkom psov chovaných na území SR povinnosť:

- zabezpečiť trvalé označenie psa podľa § 19 odseku 9 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov transpondérom, pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku

- uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat

 

Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa podľa § 19 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterninárnej starostlivosti v znení neskôrších predpisov v prechodnom období - najneskôr do 31. októbra 2019, to sa nevzťahuje na psa narodeného do 31. augusta 2018, ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctva alebo držby inej osoby, umiestňuje sa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá.

 

Podľa § 19 ods. 8 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov označiť zviera transpondérom môže len súkromný veterinárny lekár. Za trvalé označenie psa podľa § 19 odseku 9 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších prepisov je súkromný veterinárny lekár oprávnený požadovať úhradu najviac 10 €, ktorú u psov narodených do 31. októbra 2019, vlastníkom ktorých je osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku, uhradí štát.

 

V § 48 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

 

(1) Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu 50 eur, ak nezabezpečí na svoje náklady trvalé označenie psa podľa § 19 ods. 9.

 

 
 
Pamätná izba Rabčického folkóru

záujemci o návštevu tejto pamätnej izby, nech sa informujú na obecnom úrade v Rabčiciach v čase od 8.00 - 14.00 hod. cez letné prázdniny a počas školského roka v budove Základnej školy v Rabčiciach, kontakt

 

 

 

Mapový portal pre občanov - možnosť pracovať s mapou obce Rabčice

 

Ovplyvňujú náš život čierne skládky?


Čo je čierna skládka? Čierna skládka je miesto, kde sa nachádza nezákonne umiestnený odpad. Čiernej skládke sa bežne hovorí aj neriadená skládka. Tento typ skládok nám vznikal v minulosti, najviac v okolí vodných tokov (veď príde väčšia voda a odpad zobere). Najsmutnejšie je, že tento typ skládok stále pretrváva v ľudských hlavách a obyvatelia vyhadzujú odpad hlava nehlava - kade tade po prírode, po potokoch, po lese, po riekach bez úcty k prírode a životnému prostrediu. Tieto skládky sú voľne prístupné pre deti a pre živočíchov čo predstavuje veľké nebezpečenstvo, pretože na týchto skládkach sa nájde často aj nebezpečný odpad. Spojenie nebezpečného odpadu s odpadom ostatným a biologickým odpadom sa stáva nebezpečné. Znečisťujú sa povrchové a podpovrchové vody, môže dôjsť k šíreniu rôznych druhov chorôb, rozmnožovanie parazitov a šírenie inváznych druhov rastlín. Pri vysokom výskyte biologického odpadu môže dochádzať k samovznieteniu a zapáleniu a následne k šíreniu nepríjemného zapáchajúceho dymu, ktorý je škodlivý pre človeka ale aj živočíchov.
Odstraňovanie takýchto skládok je veľmi problémové, pretože odstránenie takejto skládky je finančne náročné. Taktiež v našej krajine pretrváva veľká neochota ľudí poukázať na spoluobčanov, ktorí znečisťujú životné prostredie týmto spôsobom. Environmentálne povedomie občanov našej krajiny je veľmi nízke. Veľmi často sa stáva, že po zlikvidovaní čiernej skládky ju občania opätovne začnú vytvárať.


Je na zamyslenie každého z nás, v akej krajine chceme žiť. Či v čistej, peknej a hlavne zdravej krajine alebo v špinavej, chorej a bezohľadnej! Je to v každom z nás. Spoločne dokážeme veľké veci, len musí byť vôľa. Vždy je to o rozhodnutí. Ak aj chcete žiť v špinavom a chorom prostredí myslite na svoje deti a na generácie, ktoré prídu po nás – aký obraz im zanecháme. A ak si niekto myslí, že čierna skládka pri potoku ho neovplyvňuje tak sa veľmi míli. Pretože každému sa to vráti v inej a ešte horšej podobe, napr. v znečistenej vode vo vlastnej studni, alebo znečisteným ovzduším – vzduch musí dýchať každý a stále, rôzne alergie u detí ale aj u dospelých....


A aby toho nebolo málo, tak pokuty v novom zákone o odpadoch č. 79/2015 Z. z. určujú, že za nezákonne umiestnený odpad – čiernu skládku obec zaplatí od 4000 € do 350 000 €. Chcete v obci radšej nový chodník alebo ihrisko alebo čiernu skládku a platiť pokuty?
 

 

Aktuálne informácie o Orave a taktiež o Rabčiciach

 

Firmy v obci

Správy

Využitie budovy starého KD a obecného úradu

Ako si občania predstavujú využiť budovu starého KD a budovu starého obecného úradu? celý text

ostatné | 27. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Zber plastov

rok 2019 celý text

ostatné | 3. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Výstavba multifunkčnej budovy

Obec Rabčice začala dňa 23. mája 2017 s výstavbou multifunkčnej budovy, ktorá bude slúžiť ako kultúrny dom a obecný úrad. V decembri 2018 sa začala kolaudácia. V roku 2019 bude spustená do prevádzky tanečná sála. celý text

ostatné | 10. 7. 2017 | Autor: Správce Webu
ko

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu na rok 2019

komunálny odpad celý text

ostatné | 2. 1. 2017 | Autor: Správce Webu