Obsah

Obec Rabčice

IČO:
00314846

Kontaktné spojenie

043/5594467: +421435594205
Fax: 0435521650

Osoby

MenoFunkcieTelefón
Slovík JozefStarosta+421 911 513 303
Bublák ĽubomírZástupca starostu
Mordelová ĽudmilaHlavný kontrolór
Chromeková Marta, Mgr.Mzdy a personalistika, matrika, aktivačná činnosť, nájom bytov, IOMO, vybavovanie klientov043/5594205
Bubláková Dana, Mgr.Ekonómka obce - finančné oddelenie, vybavovanie klientov043/5594205
Grobarčíková Renáta, Mgr.Dane a poplatky, stavebný úrad - drobné stavby, ochrana životného prostredia, Informácie o pozemkoch , vybavovanie klientov, obecná kronika, web obce043/5594205
Mordelová Eva, Mgr.Evidencia obyvateľstva, Komunálny odpad, podateľňa, hrobové miesta, register adries, prideľovanie súpisného čísla, Rabčice STRED s.r.o.043/5594205

Podriadené organizačnej zložke