Obsah

Informácie o obci

Obec Rabčice má k 30.11.2020 - 2032 obyvateľov.

.

pečať

1

 

pečať rozvoja

 

 

Rabčice - 400. výročie obce Rabčice - video

 

 

Foto z osláv obce Rabčice - 400. výročie založenia obce

 

 

 

orto foto mapa Rabčic pdf. 1157kB

 

zastavaK vytvoreniu obecných symbolov došlo v roku 1993 na žiadosť obecného zastupiteľstva obce. Prof. PhDr. Novák, DrSc. vypracoval expertízu na erb obce. Vychádzal z historických prameňov a uplatnil zásady heraldickej tvorby, aby erb obce bol historicky verný a presný. Podkladom bolo obecné pečatidlo, ktoré pochádza zo 17. storočia. Na erbe sa nachádza skalnaté bralo, z ktorého vyrastajú tri listnaté stromy. Všetky symboly sú v dvojfarebnom vyhotovení v zelenej a bielej farbe. Podobné farby len v opačnom pomere sú v susednej obci Rabča, čím sa dosiahol účinnok príbuznosti, aj účinok heraldickej osobitosti. Takto navrhnuté obecné symboly schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 12. novembra 1993.
 

clen-euroregionu

 

Chráňme si našu krásnu prírodu!

 

LES  NÁM HOVORI:

Pamätaj, že dávam príjemný chládok za letných horúčav a v zime rozpaľujem tvoju pec, aby si mohol v teple čítať knihu napísanú na papieri z mojich stromov.

Som v doskách každého domu, tvojho stola aj vo dverách na tvojom byte. Som rúčka pera, s ktorým píšeš, rúčka na kladive, sekere, kose a motyke. Nájdeš ma v loďke, na ktorej sa nosíš po vode. Živím a ochraňujem lesnú zver.

Hospodarim s vodou a napájam pramene, aby v lete nevyschli. Som pastvou tvojich očí a unavenej mysli, pomôžem ti upevňovať a navracať zdravie.

Počuj však moju prosbu: BUĎ MOJIM OCHRANCOM! NENIČ MA ZBYTOČNE!