Obsah

Rabčice STRED s.r.o.

Údaje pre platobný styk k úhrade vody a dovoz paliva občanom:

 

IBAN SK48  5600 0000 0040 0589 3002

BIC kód banky KOMASK2X

 

 

 

 

 

Zmluvy, objednávky a faktúry:  www.rzof.sk

                                                     www.rabcice.sk/zverejnovanie/zmluvy-faktury-objednavky/