Obsah

Komisie zriadené pri Obecnom úrade

 

1. Komisia na ochranu verejného poriadku a dodržiavania stavebného zákona

Ing. Jozef Mordel, Rabčice č. 600 - predseda komisie

členovia komisie:  Ing. Vladislav Moroz, Rabčice č. 244,  Karol Ogurek, Rabčice č. 610

 

2. Komisia na ochranu verejného záujmu (majetkové priznanie starostu obce)

Olga Chromeková, Rabčice č. 149 - predseda komisie

členovia komisie:  Milan Klinovský, Rabčice č. 127,  Ľubomír Bublák, Rabčice č. 37

 

3. Komisia sociálna

Veronika Káziková, Rabčice č. 163 - predseda komisie

členovia komisie:  Anna Huráková, Rabčice č. 476, Marta Chromeková, Rabčice č. 151

 

4. Komisia finančná

Ondrej Kubík, Rabčice č. 355 - predseda komisie

členovia komisie:  PaedDr. Margita Borová, Rabčice č. 214, Dana Bubláková, Rabčice č. 37


Zásady odmeňovania poslancov