Menu
Obec Rabčice
obecRabčice

Zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2022- 2026

Obecné zastupiteľstvo obce Rabčice je zastupiteľský zbor zložený z 9 poslancov, zvolených vo voľbách , ktoré sa konali dňa 25. novembra 2022 na obdobie 4 rokov. Pozvánka na zasadnutie je formou vyhlášky zverejnená na úradnej tabuli najneskôr 3 dni pred konaním zasadnutia. Zároveň konanie zasadnutia sa vyhlasuje aj miestnym rozhlasom. Každé zasadnutie je verejné.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:

a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním
b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, rozhodovať o prijatí úveru, pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu, v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta
c) schvaľovať územný plán obce a jeho časti
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku
f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce
g) uznášať sa na nariadeniach
h) určiť plat starostu podľa osobitného predpisu
i) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce
j) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov
k) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce
l) udeľovať čestné občianstvo obce
m) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce

Rokovací poriadok OZ (181.07 kB)

Zásady odmeňovania poslancov(289.76 kB)

0951 104 577 alebo 0948 768 797

Hlásenie porúch v obci

 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Odkazy

Virtuálny cintorín

cintoriny.sk

banner-cokdeje-120x60pxMapový portál

našaorava.sk

Interreg

Zahrajte si hru o obci Rabčice

propagačná hra

NATUR-PACK

Natur-pack

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:58
TÝŽDEŇ:58
CELKOM:1140666

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na