Obsah

Poslanci

Polanci obecného zastupiteľstva v Rabčiciach na volebné obdobie 2018 - 2022

 

1. Milan Klinovský, Smer – sociálna demokracia                                          

2.Margita Borová,PaedDr., ThLic., Kresťanskodemokratické hnutie          

3. Ondrej Kubík, Smer – sociálna demokracia                                              

4. Ľubomír Bublák, Smer – sociálna demokracia                                          

5. Jozef Halka, Nova                                                                                       

6. Oľga Chromeková, Smer – sociálna demokracia                                       

7. Jozef Mordel, Ing., Slovenská národná strana                                            

8. Anna Huráková, Smer – sociálna demokracia                                           

9. Karol Ogurek, Kresťanskodemokratické hnutie    

 

poslanci OZ