Obsah

Poslanci

Polanci obecného zastupiteľstva v Rabčiciach na volebné obdobie 2014 - 2018

 

1. Milan Klinovský


2. Martin Vons


3. Ondrej Kubík


4. Oľga Chromeková

 

5. Veronika Káziková


6. Jozef Halka


7. Ľubomír Bublák


8. Margita Borová, PaedDr.ThLic


9. Anna Huráková