Obsah

Hospodárenie

Výročné správy

2017
Výročná správa za rok 2016

výročná správa konsolidovaná rok 2016.pdf

výročná správa za rok 2008

vyrocna-sprava-2008-dobra.pdf

výročná správa za rok 2009

vs-2009.pdf

výročná správa za rok 2010

vyrocna-sprava-2010-dobra.doc

výročná správa za rok 2011 - ku konsolidovanej účtovnej závierke

vyrocna-sprava-konsolidovana-rok-2011.pdf

výročná správa za rok 2012 - ku konsolidovanej účtovnej závierke

vyrocna-sprava-konsolidovana-rok-2012.pdf

výročná správa za rok 2013 - ku konsolidovanej účtovnej závierke

vyrocna-sprava-konsolidovana-rok-2013.pdf

výročná správa za rok 2014 - ku konsolidovanej účtovnej závierke

vs-2014.pdf

výročná správa za rok 2015 - ku konsolidovanej účtovnej závierke

vyrocna-sprava-konsolidovana-rok-2015--rissam.pdf

Stránka

  • 1