Obsah

 

V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niekorých zákonov.

 

https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00314846