Obsah

Zmluvy, objednávky, faktúry

Od 1.1.2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Zb., ktorý prikazuje samosprávam podľa §5a tohto zákona zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry na svojom webovom sídle.


Všetky zmluvy, objednávky a faktúry najdene na odkaze: www.rzof.sk/rabcice


Faktúry od 1.1.2012 (faktúry od toho dátumu sú zverejnené na stránke www.rzof.sk/rabcice)

 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.07.2020

Dohoda 20/21/52A/43

44/2020

1 035,72 EUR

UPSVaR

Obec RAbčice

30.06.2020

Zmluv o nájme hrobového miesta

43/2020

17,00 EUR

Vojtasová Katarína

Obec Rabčice

24.06.2020

Zmluva č. 514

2020/8

0,45 EUR

Bandík Lukáš

Rabčice STRED s.r.o.

11.06.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

42/2020

17,00 EUR

Slovík Emanuel

Obec Rabčice

09.06.2020

Zmluva o zabezpečení odberu, prepravy, zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu č. 114/20/HGM-S

41/2020

v zmysle Zákona NR SR č. 18/1996 Z. Z. o cenách v znení neskorších predpisov

HGM-Žilina, s.r.o.

Obec RAbčice

09.06.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

40/2020

0,45 EUR

Kolčáková Marta

Obec Rabčice

09.06.2020

Zmluva č. 512

2020/7

0,45 EUR

Ďubek Roman

Rabčice STRED s.r.o.

09.06.2020

Zmluva č. 513

2020/6

0,45 EUR

Šubjak Rudolf

Rabčice STRED s.r.o.

01.06.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

39/2020

8,00 EUR

Bandík Michal

Obec Rabčice

19.05.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

38/2020

33,00 EUR

Kvasňáková Jolana

Obec Rabčice

19.05.2020

Zmluva o dodávke pitnej vody č. 367

2020/5

0,45 EUR

Kutláková Martina

Rabčice STRED s.r.o.

19.05.2020

Zmluva o dodávke pitnej vody č. 358

2020/4

0,45 EUR

Pienčáková Mária

Rabčice STRED s.r.o.

04.05.2020

Zmluva o nájme bytu

36/2020

186,01 EUR

Roman Kutlák

Obec RAbčice

16.04.2020

Zmluva

37/2020

10,00 EUR 10€/deň

Urbár obce Rabčice

Obec RAbčice

06.04.2020

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra

2020/3

306,00 EUR

Stredoslov.energetika a.s

Rabčice STRED s.r.o.

25.03.2020

Zmluva

34/2020

370,00 EUR

JOMA Travel, s.r.o.

Obec RAbčice

18.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

33/2020

3 000,00 EUR

DPO SR

Obec RAbčice

07.03.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

31/2020

17,00 EUR

Kutláková Martina

Obec Rabčice

06.03.2020

Dohoda

35/2020

540,96 EUR

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec RAbčice

06.03.2020

Zmluva č. 510

2020/2

0,45 EUR

COOP Jednota

Obec Rabčice

02.03.2020

Zmluva o vykone správy majetku obce

30/2020

110 539,86 EUR

ZŠ Rabčice s MS, ZŠS

Obec RAbčice

02.03.2020

Turistika

29/2020

4 224,12 EUR

ZŠ Rabčice s MS, ZŠS

Obec RAbčice

21.02.2020

Zmluva o výpožičke

32/2020

114000

Ministerstvo vnútra SR

Obec RAbčice

17.02.2020

Dohoda o zneškodnení

28/2020

66,00 EUR

Technické služby mesta Námestovo

Obec Rabčice

17.02.2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

27/2020

uvedené v zmluve

NATUR-PACK, a.s.

Obec Rabčice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: