Obsah

Zmluvy, objednávky, faktúry

Od 1.1.2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Zb., ktorý prikazuje samosprávam podľa §5a tohto zákona zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry na svojom webovom sídle.


Všetky zmluvy, objednávky a faktúry najdene na odkaze: www.rzof.sk/rabcice


Faktúry od 1.1.2012 (faktúry od toho dátumu sú zverejnené na stránke www.rzof.sk/rabcice)

 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.04.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-D1-302021I979-222-13 zo dňa 23.07.2018

45/2019

78 979,05 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva

Obec RAbčice

15.04.2019

Zmluvy o nájme bytov

43/2019

bez sumy

Nájomcovia bytov

Obec RAbčice

11.04.2019

Zmluva o uskutočnení vystúpenia

41/2019

18 000,00 EUR

Vlastimil Baran- Potax

Obec RAbčice

10.04.2019

Zmluva

40/2019

10€/deň+mzda 5€ /hod.+odvody+stravné

Urbár obce Rabčice

Obec RAbčice

09.04.2019

Zmluva č. 39 021

42/2019

3 000,00 EUR

DPO SR

Obec RAbčice

02.04.2019

Kúpna zmluva na cestu

39/2019

1,00 EUR

Djubeková Ľudmila

Obec RAbčice

02.04.2019

zmluva o hrobové miesto

38/2019

17,00 EUR

Obec RAbčice

Kocúrová Erika

01.04.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

37/2019

48,00 EUR

Slovak Telekom

Obec RAbčice

01.04.2019

Zmluva

36/2019

370,00 EUR

JOMA Travel, s.r.o.

Obec RAbčice

01.04.2019

rámcová zmluva na poskytovanie dopravných služieb

35/2019

Neuvedené

Obec Rabčice

Miroslav Jagelka

25.03.2019

Dohoda

34/2019

2 180,88 EUR

UPSVaR

Obec RAbčice

25.03.2019

Dodatok k zmluve

33/2019

bez sumy

Urad vlády SR

Obec RAbčice

18.03.2019

Kúpna zmluva na cestu

44/2019

1,00 EUR

Masničák, Košútová, Slovík, Piták, Remešová, Puváková, Van der steen

Obec RAbčice

12.03.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu

31/2019

2 100,00 EUR

Telových. jednota

Obec RAbčice

12.03.2019

Dodatok č. 1358/16/30-D1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 135/16/30 zo dňa 18.8.2016

30/2019

Neuvedené

Obec RAbčice

Environmentálny fond

11.03.2019

Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi

28/2019

Neuvedené

PS-plus s.r.o.

Obec Rabčice

08.03.2019

Dodatok k zmluve

29/2019

338,00 EUR

Slovak Telekom

Obec RAbčice

04.03.2019

Zmluva o dielo

27/2019

21 410,65 EUR

JAKOB SK s.r.o.

Obec RAbčice

28.02.2019

Doplnok k dohode o zneškodnení odpadov 18 2019

25/2019

60,30 EUR

Obec Rabčice

Technické služby mesta Námestovo

27.02.2019

Dohoda

24/2019

16 841,76 EUR

UPSVaR

Obec RAbčice

26.02.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

23/2019

17,00 EUR

Jagnešáková Anna

Obec Rabčice

26.02.2019

zmluva o nájme hrobového miesta

22/2019

17,00 EUR

Jagnešáková Anna

Obec Rabčice

18.02.2019

Zmluva č. 500

2019/3

0,45 EUR

Košút Peter

Rabčice STRED s.r.o.

15.02.2019

Servisná szmluva EPS

26/2019

1 919,00 EUR

ELOQ s.r.o.

Obec RAbčice

14.02.2019

Zmluva o dielo 01/H/2019

21/2019

7 462,27 EUR

Stavebný podnik

Obec RAbčice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: