Obsah

Zmluvy, objednávky, faktúry

Od 1.1.2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Zb., ktorý prikazuje samosprávam podľa §5a tohto zákona zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry na svojom webovom sídle.


Všetky zmluvy, objednávky a faktúry najdene na odkaze: www.rzof.sk/rabcice


Faktúry od 1.1.2012 (faktúry od toho dátumu sú zverejnené na stránke www.rzof.sk/rabcice)

 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.12.2018

Dohoda o ukončení zmluvy

80/2018

bez sumy

Agroservis spol. s.r.o.

Obec RAbčice

29.11.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena

79/2018

bez sumy

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Obec RAbčice

28.11.2018

Zmluva o kontrolnej činnosti

77/2018

144,90 EUR

EKOTEC spol. s r.o.

Obec RAbčice

27.11.2018

Zmluva č. 1053/2018

78/2018

23 093,00 EUR

Ministerstvo školstva

Obec RAbčice

15.11.2018

Kúpna zmluva na cestu

76/2018

1,00 EUR

vid zoznam

Obec RAbčice

14.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

75/2018

29 297,40 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec RAbčice

14.11.2018

Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMA

74/2018

Neuvedené

Obec Rabčice

ELT Management Company Slovakia s.r.o.

13.11.2018

Zmluva o združenej dodávke elektriny

73/2018

100,00 EUR

Stredoslov.energetika a.s

Obec RAbčice

12.11.2018

Kúpna zmluva na cestu

72/2018

1,00 EUR

vid zoznam

Obec RAbčice

08.11.2018

Kúpna zmluva

71/2018

3 528,38 EUR

Sportika Group, s.r.o.

Obec Rabčice

08.11.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

70/2018

17,00 EUR

Oghinciucová Marta

Obec Rabčice

08.11.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

69/2018

17,00 EUR

Oghinciucová Marta

Obec Rabčice

07.11.2018

Dodatok k zmluve o dielo

68/2018

1 338 764,00 EUR

Stavebný podnik

Obec RAbčice

13.10.2018

Zmluva o odbere, preprave, ďalšom nakladaní a zneškodnení odpadov podľa § 269 ods. 2 a násl. Obchodného zákonníka v platnom znení

67/2018

uvedené v zmluve

Peter Bolek - EKORAY

Obec Rabčice

05.10.2018

Dohoda č. 18/21/010/11

66/2018

bez sumy

UPSVaR

Obec Rabčice

01.10.2018

Darovacia zmluva

65/2018

60,00 EUR

COOP Jednota

Obec RAbčice

25.09.2018

Zmluva o grantovom účte

64/2018

bez sumy

Prima banka

Obec Rabčice

24.09.2018

Zmluva č. 225

2018/17

0,45 EUR

Ogurek Jozef

Rabčice STRED s.r.o.

19.09.2018

Zmluva o dielo 37/2018

62/2018

300,00 EUR

RRA Novozámocko

Obec RAbčice

14.09.2018

Dodatok č. 3 k zmluve č. 20061122/5296 podpísanej 27.11.2006

61/2018

cena uvedená v zmluve

DSI DATA s.r.o.

Obec Rabčice

10.09.2018

zmluva č. 498

2018/16

0,45 EUR

Kuriš Andrej

Rabčice STRED s.r.o.

05.09.2018

Zmluva o spracovaní osob. údajov

63/2018

bez sumy

Ján Domin

Obec RAbčice

05.09.2018

Zmluva o spracovaní osob. údajov PZS

60/2018

bez sumy

PyroKomplex,s.r.o.

Obec Rabčice

05.09.2018

Zmluva o spracovaní osob. údajov

59/2018

bez sumy

PyroKomplex,s.r.o.

Obec RAbčice

31.08.2018

Zmluva o úvere

57/2018

500 000

Slovenská sporiteľňa

Obec Rabčice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: