Obsah

Zmluvy, objednávky, faktúry

Od 1.1.2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Zb., ktorý prikazuje samosprávam podľa §5a tohto zákona zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry na svojom webovom sídle.


Všetky zmluvy, objednávky a faktúry najdene na odkaze: www.rzof.sk/rabcice


Faktúry od 1.1.2012 (faktúry od toho dátumu sú zverejnené na stránke www.rzof.sk/rabcice)

 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.02.2019

Zmluva o dielo 01/H/2019

21/2019

7 462,27 EUR

Stavebný podnik

Obec RAbčice

13.02.2019

Zmluva o dielo 032019

20/2019

6 552,00 EUR

Hydropol _Rudol Polas, s.r.o.

Obec RAbčice

12.02.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

18/2019

-

Obec RAbčice

Natur - Pack, a.s.

12.02.2019

Zmluva č. 2019/1 o vykonávaní mobilného výkupu odpadu a zberovej akcii na území obce

17/2019

-

Obec Rabčice

KOVOT s.r.o.

12.02.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

15/2019

17,00 EUR

Káziková Emília

Obec RAbčice

11.02.2019

Rekapitulícia dohôd o platbách

14/2019

2 634,00 EUR

SSE - distribúcia

Obec RAbčice

08.02.2019

Zmluva o odbere, preprave, ďalšom nakladaní a zneškodňovaní odpadov podľa § 269 ods. 2 a násl. Obchodného zákonníka v platnom znení

16/2019

0,10 EUR

Peter Bolek - EKORAY

Obec RAbčice

06.02.2019

Zmluva o dielo č. 04/02/2019

13/2019

28 994,17 EUR

OK-TAM, s.r.o.

Obec RAbčice

06.02.2019

Kúpna zmluva

12/2019

18 111,60 EUR

Interiéry Riljak, s..r.o.

Obec RAbčice

06.02.2019

Kúpna zmluva

11/2019

24 974,95 EUR

PC Slovakia, s.r.o.

Obec RAbčice

06.02.2019

Kúpna zmluva

10/2019

24 998,53 EUR

PC Slovakia, s.r.o.

Obec RAbčice

30.01.2019

Dohoda o dodávke tepla na rok 2019

9/2019

18 000,00 EUR

ZŠ Rabčice s MS, ZŠS

Obec RAbčice

28.01.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

8/2019

17,00 EUR

Grobarčíková Renáta

Obec Rabčice

28.01.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

7/2019

33,00 EUR

Prisenžňáková Oľga

Obec Rabčice

28.01.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

6/2019

17,00 EUR

Dendysová Emília

Obec Rabčice

28.01.2019

dohoda o platbách za odobranú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu

2019/2

356,00 EUR

Rabčice STRED s.r.o.

SSE - distribúcia

28.01.2019

Zmluva č. 499

2019/1

0,45 EUR

Škorvánek Michal

Rabčice STRED s.r.o.

24.01.2019

Darovacia zmluva

5/2019

50,00 EUR

COOP Jednota

Obec RAbčice

15.01.2019

Zmluva o poskytovaní finančného príspevku

4/2019

1 243,58 EUR

Senires n.o.

Obec RAbčice

15.01.2019

Rekapitulícia dohôd o platbách

3/2019

16 445,00 EUR

SSE - distribúcia

Obec RAbčice

15.01.2019

Dohoda o platbách

2/2019

1 320,00 EUR

SSE - distribúcia

Obec RAbčice

08.01.2019

Dohoda o platbách

1/2019

3 684,00 EUR

SSE - distribúcia

Obec RAbčice

02.01.2019

Zmluva o vývoze odpadu číslo: 07/2019

88/2018

uvedená v zmluve

Obec Rabčice

Marian Murin

02.01.2019

Zmluva o vývoze odpadu číslo: 05/2019

87/2018

uvedená v zmluve

Obec Rabčice

Marian Murin

21.12.2018

Licenčná zmluva

86/2018

250

TENDERnet s.r.o.

Obec RAbčice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: