Virtuálny cintorín

 

 

 

 

Vitajte v Rabčiciach

obecny

 

 

 

Rabčice - 400. výročie obce Rabčice - video

 

 

Foto z osláv obce Rabčice - 400. výročie založenia obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri príležitosti osláv 400. výročia obce Rabčice boli vyrobené magnetky, ktoré sú na predaj na OcU v Rabčiciach v cene 1€

 

 

 

 

 

 

 

 

Rabčice sa nachádzaju  v krásnom prostredí pod hrdo týčiacou sa Babou Horou.
 

 

Rabčice patria k najsevernejšie položeným obciam na Slovensku.

 

 

Poloha a rozloženie obce je atraktívne hlavne pre chatárov, keďže je to netypická pohraničná obec /má 29 km miestných komunikácii a dĺžka celej obce je 7 km/, je čoraz viac vyhľadávaná ako chatová oblasť.

 

 

Za posledné 3 roky bolo vydaných 26 stavebných povolení na stavbu rodinných domov, čo dokazuje, že mladí ľudia, ktorí sa svojho času z obce vysťahovali, sa vracajú späť.

 

 

Obec má vlastnú samoprávu, poštu, základnú školu, materskú školu, kostol a faru, telocvičňu, kúltúrny dom, dom smútku, pozemkové spoločenstvo spravujúce spoločné lesy (Urbár), roľnícke družstvo, množstvo súkromných podnikateľov podnikajúcich v autodoprave, agroturistike, stavebníctve, obchode a ďalších oblastiach. Obec má tiež spoločný vodovod.

 

 

 

orto foto mapa Rabčic

zastava

 

K vytvoreniu obecných symbolov došlo v roku 1993 na žiadosť obecného zastupiteľstva obce. Prof. PhDr. Novák, DrSc. vypracoval expertízu na erb obce. Vychádzal z historických prameňov a uplatnil zásady heraldickej tvorby, aby erb obce bol historicky verný a presný. Podkladom bolo obecné pečatidlo, ktoré pochádza zo 17. storočia. Na erbe sa nachádza skalnaté bralo, z ktorého vyrastajú tri listnaté stromy. Všetky symboly sú v dvojfarebnom vyhotovení v zelenej a bielej farbe. Podobné farby len v opačnom pomere sú v susednej obci Rabča, čím sa dosiahol účinnok príbuznosti, aj účinok heraldickej osobitosti. Takto navrhnuté obecné symboly schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 12. novembra 1993.
 

clen-euroregionu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chráňme si našu krásnu prírodu!

 

LES  NÁM HOVORI:

Pamätaj, že dávam príjemný chládok za letných horúčav a v zime rozpaľujem tvoju pec, aby si mohol v teple čítať knihu napísanú na papieri z mojich stromov.

Som v doskách každého domu, tvojho stola aj vo dverách na tvojom byte. Som rúčka pera, s ktorým píšeš, rúčka na kladive, sekere, kose a motyke. Nájdeš ma v loďke, na ktorej sa nosíš po vode. Živím a ochraňujem lesnú zver.

Hospodarim s vodou a napájam pramene, aby v lete nevyschli. Som pastvou tvojich očí a unavenej mysli, pomôžem ti upevňovať a navracať zdravie.

Počuj však moju prosbu: BUĎ MOJIM OCHRANCOM! NENIČ MA ZBYTOČNE!

 

 

 

 

 

 

Bližšie informácie o obci si môžte prečítať na tejto stránke v kolonke Dokumenty - PHSR Rabčice alebo v knihe Monografia Rabčíc.