Virtuálny cintorín

Vitajte v Rabčiciach

obecny

 

Rabčice sa nachádzaju  v krásnom prostredí pod hrdo týčiacou sa Babou Horou.
 

 

Rabčice patria k najsevernejšie položeným obciam na Slovensku.

 

 

Poloha a rozloženie obce je atraktívne hlavne pre chatárov, keďže je to netypická pohraničná obec /má 29 km miestných komunikácii a dĺžka celej obce je 7 km/, je čoraz viac vyhľadávaná ako chatová oblasť.

 

 

Za posledné 3 roky bolo vydaných 26 stavebných povolení na stavbu rodinných domov, čo dokazuje, že mladí ľudia, ktorí sa svojho času z obce vysťahovali, sa vracajú späť.

 

 

Obec má vlastnú samoprávu, poštu, základnú školu, materskú školu, kostol a faru, telocvičňu, kúltúrny dom, dom smútku, pozemkové spoločenstvo spravujúce spoločné lesy (Urbár), roľnícke družstvo, množstvo súkromných podnikateľov podnikajúcich v autodoprave, agroturistike, stavebníctve, obchode a ďalších oblastiach. Obec má tiež spoločný vodovod.

 

 

 

orto foto mapa Rabčic

zastava

 

K vytvoreniu obecných symbolov došlo v roku 1993 na žiadosť obecného zastupiteľstva obce. Prof. PhDr. Novák, DrSc. vypracoval expertízu na erb obce. Vychádzal z historických prameňov a uplatnil zásady heraldickej tvorby, aby erb obce bol historicky verný a presný. Podkladom bolo obecné pečatidlo, ktoré pochádza zo 17. storočia. Na erbe sa nachádza skalnaté bralo, z ktorého vyrastajú tri listnaté stromy. Všetky symboly sú v dvojfarebnom vyhotovení v zelenej a bielej farbe. Podobné farby len v opačnom pomere sú v susednej obci Rabča, čím sa dosiahol účinnok príbuznosti, aj účinok heraldickej osobitosti. Takto navrhnuté obecné symboly schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 12. novembra 1993.
 

clen-euroregionu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chráňme si našu krásnu prírodu!

 

LES  NÁM HOVORI:

Pamätaj, že dávam príjemný chládok za letných horúčav a v zime rozpaľujem tvoju pec, aby si mohol v teple čítať knihu napísanú na papieri z mojich stromov.

Som v doskách každého domu, tvojho stola aj vo dverách na tvojom byte. Som rúčka pera, s ktorým píšeš, rúčka na kladive, sekere, kose a motyke. Nájdeš ma v loďke, na ktorej sa nosíš po vode. Živím a ochraňujem lesnú zver.

Hospodarim s vodou a napájam pramene, aby v lete nevyschli. Som pastvou tvojich očí a unavenej mysli, pomôžem ti upevňovať a navracať zdravie.

Počuj však moju prosbu: BUĎ MOJIM OCHRANCOM! NENIČ MA ZBYTOČNE!

 

 

 

Myšlienka na záver:

"Svet potrebuje ľudí,     ktorí sa nedajú kúpiť,

                                      ktorí dodržia svoje slovo,

                                      pre ktorých ma charakter väčšiu cenu ako 

                                      bohatstvo,

                                      ktorí majú svoj názor, svoje zásady,

                                      ktorí neváhajú urobiť nejaké zmeny,

                                      ktorí sú čestní a nerobia kompromisy so zlom,

                                      ktorí sa neboja a nehanbia stáť za pravdou,

                                      ktorí dokážu povedať nie aj vtedy,

                                      keď celý svet hovorí áno".  (neznámy autor)

 

 

 

 

Bližšie informácie o obci si môžte prečítať na tejto stránke v kolonke Dokumenty - PHSR Rabčice alebo v knihe Monografia Rabčíc.