Obsah

Fotogaléria

kultúrny program

Uvítanie február 31. 12. 2016

kronika

Uvítanie máj 31. 12. 2016

kronika

Uvítanie december 31. 12. 2016

privítanie Mikuláša

Mikuláš 31. 12. 2016

príhovor starostu

Rabčická heligonka 31. 12. 2016

podpis do kroniky

Posedenie dôchodcov 31. 12. 2016

kultúrny program

Uvítanie august 31. 8. 2016

informácie o trati

Goralova bežka 2016 23. 1. 2016