Obsah

Uznesenia

2021

zápisnica 1 2021

OZ zápisnica.pdf

uznesenie 1 2021

OZ-uznesenie .pdf

uznesenie 2 2020

Uznesenie OZ - 30.04.2021.pdf

zápisnica 2 2021

OZ- zápisnica.pdf

uznesenie 3 2021

OZ Uznesenie č. 3 2021 - 31.05.2021.pdf

zápisnica 3 2021

OZ- zápisnica 31.05.2021.pdf

uznesenie 4 2021

OZ Uznesenie č. 4 2021 - 18.06.2021.pdf

zápisnica 4 2021

OZ- zápisnica - 18.06.2021.pdf

uznesenie 5 2021

OZ Uznesenie č. 5 2021 - 27.08.2021 (1).pdf

zápisnica 5 2021

OZ- zápisnica - 27.08.2021.pdf

uznesenie 6 2021

OZ Uznesenie č. 6 2021 - 29.10.2021.pdf

zápisnica 6 2021

OZ- zápisnica - 29.10.2021.pdf

zápisnica 7 2021

OZ- zápisnica.pdf

uznesenie 7 2021

OZ Uznesenie č. 7 2021 - 14.12.2021.pdf

2020

uznesenie 1 2020

OZ-uznesenie .pdf

zápisnica 1 2020

OZ- zápisnica.pdf

uznesenie 2 2020

uznesenie 2 2020.pdf

zápisnica 2 2020

zápisnica 2 2020.pdf

uznesenie 3 2020

uznesenie .pdf

zápisnica 3 2020

zápisnica.pdf

Stránka