Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

Programový rozpočet obce 2018-2020

strategický plán

rozpočet 2018 Strategický plán.doc

rozpočtový harmonogram

rozpočet 2018 - rozpočtový harmonogram.pdf

Programový rozpočet 2018-2020

Programovy-rozpocet-2018-2020.xls

Programový rozpočet obce 2017-2019

Programový rozpočet 2017 – 2019

programovy-rozpocet-2017-2019-spravny.xls

Rozpočtový harmonogram 2017

rozpocet-2017----rozpoctovy-harmonogram.pdf

Strategický plán 2017

rozpocet-2017--strategicky-plan-spravny.pdf

Programový rozpočet obce 2016-2018

Programový rozpočet 2016 – 2018

programovy-rozpocet-2016-2018-spravny.xls

Rozpočtový harmonogram 2016

rozpocet-2016----rozpoctovy-harmonogram.pdf

Strategický plán 2016

strategicky-plan-spravny.pdf

Programový rozpočet obce 2015-2017

Programový rozpočet na roky 2015 - 2017

programovy-rozpocet-2015-2017.pdf

Strategický plán

strategicky-plan.pdf

Rozpočtový harmonogram 2015

rozpocet-2015----rozpoctovy-harmonogram.pdf

Programový rozpočet obce 2014-2016

Rozpočtový harmonogram 2014

rozpocet-2014----rozpoctovy-harmonogram.pdf

Strategický plán, zámery a ciele 2014

rozpocet-2014--strategicky-plan-spravny.pdf

Rozpočet 2014 - 2016 - príjmy

pr-prijmy.pdf

Programový rozpočet 2014 - 2016 - výdavky

programovy-rozpocet-2014-2016-spravny.pdf

Programový rozpočet obce 2013-2015

strategický plán, zámery a ciele 2013 - 2015

1355209327rozpocet-2013--strategicky-plan-spravny.pdf

programový rozpočet na roky 2013 - 2015 - príjmy a výdavky

1355211128programovy-rozpocet-2013-2015.pdf

Programový rozpočet obce 2012-2014

strategický plán, zámery a ciele

strategicky-plan-zamery-a-ciele.pdf

programový rozpočet na rok 2012- 2014 - textová časť

programovy-rozpocet-obce-na-rok-2012.pdf

Stránka