Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Dodatok č. 1 k VZN 1/2012

dodatok-k-vzn.pdf

VZN č. 2/2012 o dani z nehnuteľnosti

VZN o dani 12.pdf

VZN 1/ 2010 o niektorých podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Rabčice

vzn-tr.mies.pdf

VZN 1/ 2009 o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa

vzn_12009_.pdf

VZN 2/ 2009 o určení postupov,podmienkach a výške úhrady pri postkytovaní soc.služieb

- zrušené k 30.6.2012

VZN 2 2009.pdf

VZN 3/ 2009 o podmienkach nájmu bytov postavených s podporou štátu

VZN 3 2009.pdf

VZN 4/ 2009 o dani z nehnuteľnosti

(platné na rok 2010)

VZN o DzN 09.pdf

Dodatok č. 1 k VZN 4/ 2009

dodatok-c.1-vzn-o-dzn.pdf

VZN 5/ 2009 _o miestnom poplatku za komunalné odpady a drobné stavebné odpady

(platné na rok 2010)

VZN o KO 09.pdf

Dotatok č. 1 k VZN 5/ 2009

dodatok-c.1-k-vzn-o-ko.pdf

VZN 6/ 2009 o miestných daniach

(platné na rok 2010)

VZN o mies.daniach 09.pdf

Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2009

dod.vzn--pes28229.pdf

VZN 7/ 2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školskej jedálne so sídlom na území obce Rabčice

vzn--72009-urcenie-vysky-dotacie-na---ms-a-sj.pdf

DODATOK c. 1 k VZN 7 / 2009

dodatok-c.-1---vzn-...-ms-a-sj.pdf

DODATOK č. 2 k VZN 7 / 2009

dodatok-c.pdf

DODATOK č. 3 k VZN 7/ 2009

dodatok 3.pdf

VZN 7/ 2009

zrušené dňa 12.12.2014

zrušené dňa 12.docx

Sadzby dane z nehnuteľnosti a výška poplatku za komunálné odpady....

sadzby dane z nehnuteľnosti a výška poplatku za komunálné odpady a drobné stavebné odpady sa nezvyšujú t.docx

VZN 1/ 2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách

vzn--1-2008-.pdf

Dodatok č.3 k VZN 1/2008

1308722772dodatok-c.-3-k-vzn.pdf

Stránka