Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Interná smernica 1/2011

zrušená interná smernica 1-2011.docx

Interná smernica 2/2011 - Vnútorný predpis pre vedenie pokladnice obce

is-pokladnica.pdf

Dodatok č. 2 k VZN 1/2012

vzn č. 1 2012 o určení postupu, podmienok a výške úhrady za poskytované sociálne služby.pdf

Dodatok č. 1 k internej smernici 2/2011

dodatok-c.-1-.pdf

Interná smernica 3/2011 - Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie

is-inventarizacia.pdf

Interná smernica 4/2011 - o evidovaní, odpisovaní a učtovania majetku

Interná smernica č. 4 2011 o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku.doc

Interná smernica 3/2012

zrušená interná smernice 3-2012.docx

Interná smernica o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely obce Rabčice

interna-smernica-1-2013.pdf

Interná smernica 1/2014 o poplatkoch za používanie zariadenia a služby

interna-smernica--1-2014.pdf

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Rabčice

vp-zasady-hospodarenia-2014-.pdf

Vnútorný predpis č. 1 /2016 o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce Rabčice

interna-smenica-o-financnej-kontrole--12016.pdf

VZN o držaní psov

vzn-o-drzani-psov.pdf

Prevádzkový poriadok pohrebiska

PORIADOK.pdf

Interná smernica 1/2008 Obeh účtoných dokladov- Dodatok č. 1 k

scan0027.pdf

Cenník cintorínskych služieb - dodatok č. 1

poplatky.pdf

Dodatok č. 2 k prevádzkovému poriadku pohrebiska

_20120430_10552407.jpg

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2016

dodatok č. 1 k vzn č.22016.pdf

VZN č. 1/2017 o umiesťňovaní volebných plagátov

vzn č. 1 2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce rabčice.pdf

Dodatok č. 3 k prevádzkovému poriadku pohrebiska

dod.c.3-pohreb..pdf

VZN o elektronických službách

vzn k elektronizácií.docx

Stránka