Menu
Obec Rabčice
obecRabčice

Dobrovoľný hasičský zbor

DHZ v roku 2020

Rok 2020 sa navždy bude spojovať s pandémiou koronavírusu a ochorením COVID19. Keď v jarných mesiacoch prišla neznáma nákazlivá choroba, nikto nevedel čo nám prinesie. Vláda SR vyhlásila od 16.marca núdzový stav pre pandémiu. Zastavil sa kolobeh  zabehnutých činnosti a života,  aj nášho hasičského zboru.  DPO SR zrušilo všetky súťaže  a všetky schôdze.  

Počas pandémie  sme mali brigádu pri umývaní cesty pred svätým prijímaním, poupratovali sme v požiarnej zbrojnici, nakoľko na to nikdy nebol čas. Urobili sa aj drobné opravy zásahovej a súťažnej techniky. Konečne sme za pomoci obce opravili vodu v suteréne urbárskeho domu , ktorého priestory využívame.

V októbri a novembri boli naši hasiči nápomocní ako dobrovoľníci pri troch kolách testovania na COVID 19 v našej obci. Pomáhali aj pri dezinfekcií spoločenských priestorov.

1

23

Náš zbor je teraz , čo sa týka vybavenia technikou ,požiarnou garážou a výbavou,  aj kvalifikáciou našich členov na veľmi vysokej úrovni. Mňa ako predsedu to veľmi teší. Je to aj  zásluhou našich  aktívnych  a ochotných členov, lebo bez nich by to nešlo. Ešte by som bol rád,  keby sa náš zbor rozrástol o nových členov , lebo my starneme a aby to mal kto po nás prevziať.  Každá ochotná ruka má u nás dvere otvorené.  Na záver chcem poďakovať vedeniu obce aj našim sponzorom za dobrú spoluprácu.

Milan Klinovský , Predseda DHZ Rabčice

Nové vozidlo pre hasičov

Významným dňom  pre hasičský zbor bol 24.február. Naša obec  dostala od MVSR prvozasahové vozidlo IVECO Daily, ktoré sme si prevzali o 15:00hod. z rúk ministerky vnútra Denisy Sakovej, prezidenta HaZZ Pavla Nereču , krajského riaditeľa p. J. Kapustniaka , generálneho sekretára DPO p. Vendelína Horvatha a poslanca Národnej rady  SR Jána Podmanického. Iveca boli rozdané v rámci programu plošného rozmiestnenia prostriedkov dobrovoľným hasičským zborom obcí a miest s financovaním z prostriedkov EÚ.

Prevzatia za našu obec sa zúčastnili p. starosta Jozef Slovík, a členovia  zboru Milan Laštiak, Milan Klinovský , Peter Machajda a Ľubomír Štefaňák.  Týmto darom bola zakončená obnova techniky v našom zbore. Konečne sme mohli vyradiť našu starú AVIU. Dlhoročný cieľ sa  splnil.

Na obsluhu vozidla boli preškolení 5 členovia nášho zboru, ktorí sa zúčastnili  stretnutia  s poslancami VÚC Žilina  na Slanej vode v Oravskej Polhore..7

Zomrel dlhoročný predseda DHZ Rabčice

V auguste nás navždy opustil náš dlhoročný predseda a člen DHZ Rabčice pán Kornel Slovík vo svojich 80.rokoch života. V hasičskom zbore pôsobil od roku 1962. V roku 1974 sa stal predsedom zboru požiarnej ochrany, ktorý sa v roku 2004 premenoval na hasičský spolok. V tejto funkcii pôsobil až do roku 2012, kedy ho vo funkcii vystriedal Milan Klinovský. Počas jeho vedenia sa hasiči zúčastňovali na rôznych akciách a súťažiach, uhasili mnoho požiarov v obci a pomáhali aj pri iných príležitostiach. Pomáhali pri výstavbe materskej školy, úprave požiarnej zbrojnice, centrálnej kotolne a vodných nádrží a usporiadali pár tanečných zábav. Za svoju dlhoročnú prácu, obetavosť a riadenie bol ocenený pamätnou medailou  starostu obce v roku 1996 , ale aj 2016 pri oslavách  90. výročia založenia DHZ Rabčice. Práca v zbore je  dobrovoľná, náročná a mnohokrát aj ohrozujúca život, ani to ho neodradilo, aby sa jej venoval  50 rokov.   Navždy bude v spomienkach DHZ vedený ako aktívny hasič celým svojim srdcom aj telom.  V našom zbore zanechal veľkú stopu dobrého človeka so srdcom hasiča. Odišiel od nás a z našich radov dobrý človek a  obetavý člen.    ,,Bohu na slávu a blížnemu na pomoc, česť jeho  pamiatke. 

45

Členovia DHZ sú obci nápomocní pri rôznych aktivitách. V januári pomáhali  na lyžiarskom pochode Goralova bežka , kde v oddychovom stane na vyšnom konci varili a ponúkali účastníkom  horúci  čaj.  

6

DHZ v roku 2019

DHZ Rabčice   teraz tri družstva:  

družstvo mužov, družstvo žien a družstvo plameň (deti) . 

Tieto družstvá nás reprezentovali na okresných súťažiach. Muži a ženy na okresnej súťaží v Lokci 19.5. kde naše ženy skončili tretie a muži deviaty.

.

Družstvo deti plameň na  okresnej  súťaži  v Ťapešove 16.6 skončili deviaty .    

.

Medzinárodné taktické cvičenie v októbri v Rabčiciach

 V sobotu 12.  októbra sme organizovali Medzinárodné taktické cvičenie v časti Paseky v končinách. Námetom cvičenia bol  simulovaný požiar lesa. Pri tomto cvičení bolo vytvorených 5útočných prúdov:  zúčastnenými jednotkami boli DHZ Or. Polhora, Rabčice a Sihelné. Dopĺňanie vozidiel vodou z požiarnej nádrže vzdialenej od miesta simulovaného požiaru 920 metrov zabezpečovali kyvadlovou dopravou DHZ Vavrečka, Zubrohlava a Klin .Dopĺňanie vozidiel vodou z nádrže zabezpečovali DHZ Rabča. Bobrov boli použite dve čerpadla Tohatsu. DHZ Námestovo  vytvorilo  hasiaci prúd  priamo od nádrže smerom na trávnatý porast vedľa nádrže. Cieľom cvičenia bolo preverenie akcieschopnosti jednotiek ,vzájomná spolupráca v neznámom prírodnom prostredí, dodržanie BOZP. Dohľad nad celým cvičením mal npor.Ing. Rudolf Bakoš veliteľ Hazz Námestovo.    

.

Krúžom Mladý hasič - vedie predseda Milan Klinovský

.

Jesenné cvičenie Zubrohlava

1tatra

Okresná súťaž Zakamenné

detimuži

usmev

Deň detí na Hrbiku 2018

MMD 2018

gulášpríprava

Družobná súťaž Sihelné

súťaž

Dobrovoľný hasičský zbor

Dňa 8. októbra 2017 bol minister vnútra SR a podpredseda vlády JUDr. Róbert Kaliňák, prezident Hasičského a záchranného zboru SR p. Alexander Nejedlý, generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR p. Vendelín Horváth, riaditeľ Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Žiline p. Jaroslav Kapusniak a tajomník územného orgánu dobrovoľnej požiarnej ochrany p. Peter Sršeň, ktorí prišli odovzdať dobrovoľným hasičom starú zrepasovanú hasičku. Po privítaní ministra a ostatných členov mal starosta obce príhovor. Po ňom sa našim hasičom prihovoril p. minister Kaliňak. Odovzdal kľúče veliteľovi Jozefovi Klinovskému a potom išli spoločne staronovú hasičku pokropiť šampanským. Potom si šli naši hasiči vyskúšať mašinu. Medzi tým sa p. minister stretol s našimi občanmi a aj zapozoval pri spoločnom fotení. Po oficiálnom odovzdaní sa p. minister pobral ďalej a naši hasiči mali malé posedenie. minister a hasiči

foto na pozretie

90. výročie založenia DHZ v Rabčiciach

Dňa 15. mája 2016 sa konala slávnosť pri príležitosti 90. výročia založenia DHZ v Rabčiciach. Slávnosť začala sv. omšou a zúčastnili sa jej aj členovia DHZ z okolia - Bobrov, Oravská Polhora, Rabča, Wielka Lipnica. Po sv. omši nasledovalo posvätenie požiarného auta a protipovodňového vozíka. Následne sa hasiči presunuli do kultúrneho domu, kde pokračoval program slávnostnými príhovormi: starostu obce Jozefom Slovíkom, predsedu DHZ Milanom Klinovským a riaditeľom VDPO DK Petrom Sršňom.

Potom nasledoval slávnostný obed, po ktorom začalo očeňovanie a povýšenie najlepších hasičov. Ukončené to bolo kultúrnou vložkou - Mladým heligónom a voľnou zábovou do večerných hodín.

...viac fotografií

90. výročie založenia DHZ v Rabčiciach

Bol založený v máji v roku 1926.

Mal 33 členov a predsedom bol Štefan Slovík (starosta obce). Hasičom chýbala kvalitná striekačka a náradie. Keď vypukol požiar, všetci dospelí utekali hasiť oheň, zachráňovať dobytok a majetok. Ale drevené domy a hospodárske  budovy obyčajne zhoreli na popol.

Hasiči mali ručnú dvojkolesovú striekačku, ktorú obec kúpila za 1000 korún po prvej svetovej vojne. Hasičský inventár tvorila trúbka na ohlasovanie cvičení a povelov, háky, vedrá, lampáše, hadice, obecný voz a pod.

O obnovu hasičkého spolku v Rabčiciach po druhej svetovej vojne sa zaslúžili Ferdinand Slovík, Ján Šubjak, Jozef Slovík, štefan Ratulovský, Ján Kocúr a František Slovík. Spolok potreboval nové náradie lebo pôvodné bolo odvlečené nemeckými vojakmi. V rokoch 1949 - 1951 sa vybudoval hasičský sklad

V roku 1974 mal zbor 46 členov a predsedom bol Kornel Slovík, ktorý vedie tento dobrovoľný zbor dodnes. Dobré výsledky dosiahli na ikrskovom cviení na Slanej vode a Zagurke. Zúčastnili sa výstupu na Babiu horu, 1. a 9. mája pálili vatry, venovali sa výcviku dorasteneckého družstva.

V roku 2004 sa premenoval na Hasičský spolok. Predsedom sa stal dlhoročný  a skúsená dobrovoľný  hasič Kornel Slovík. Spolok má 41 členov, najstarší člen  mal 81 rokov a najmladší 24 rokov.

Členovia dobrovoľného hasičského spolku nás stále prezentujú na rôznych súťažiach na Slovensku ale aj v susednom Poľsku.

Hasičský spolok

pozDňa 4. septembra 2011 sa v našej obci uskutočnila súťaž hasičských družstiev s medzinárodnou účasťou. Súťažilo sa v disciplíne  požiarny útok a štafeta. 
Súťaže sa zúčastnili družstva: Rabčice, Bobrov, Zubrohlava, Weľká Lipnica, Oravská Polhora a Námestovo. Rabčice obsadili 3. miesto, Námestovo 2.miesto a Zubrohlava 1. miesto.

Dňa 8. januára 2012 sa konala Výročná členská schôdza DHZ, na ktorej sa konali voľby do výboru Dobrovoľného hasičského zboru Rabčice.

Funkcie predsedu sa po 50-tich rokoch, za čo mu patrí vďaka a obdiv, vzdal p. Kornel Slovík a novým predsedom sa stal Milan Klinovský, ktorému prajeme veľa síl a elánu v jeho novej funkcií.

Úlohou DHZ na ďalšie roky sú: zameranie na prácu s mládežou, brigády pri umývaní cesty pri kostole pred sviatkami, tvorba ľadovej plochy, zimná a letná údržba techniky a stráž na Veľkonočné sviatky pri Božom hrobe.

dlist

 

 

 

 

 

Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku

V sobotu 27.10.2012 sa uskutočnilo požiarno-taktické cvičenie v diaľkovej doprave vody na požiarovisko. V katastri obce Rabčice časť Grúň si vzájomnú kooperáciu precvičili dobrovoľní hasiči zo Slovenska aj Poľska. Cieľom cvičenia bolo preverenie spôsobilosti a kooperácie obecných hasičských zborov pri zdolávaní požiaru lesa a následnej likvidácie. Plnenie tejto úlohy bolo sťažené ťažko dostupným terénom, nedostatkom hasiacej lástky a výškovým prevýšením.

Na tomto cvičení sa podieľali DHZ Rabčice, Oravská Polhora, Zubrohlava, Boborov, Lipnica - centrum, Lipnica Pryvarovka, Lipinica Murovanica, Lipnica Kicore.

Systém zdolávania stanovenej úlohy bol nasledovný:

  • lokálizácia miesta požiaru
  • hasenie miesta požiaru
  • nálsedné povolanie jednotiek DHZ
  • vytvorenie dvoch útočných smerov hasenia

Prvý smer zabezpečoval hasenie, ľavý smer riešil dodávku vody z vodného zdroja - miestného potoka Zagurka, prostredníctvom plávajúceho čerpadla a siedmych cisternových aut zúčastnených jednotiek, ktoré boli medzi sebou prepojené hadicovým vedením tupu B. v dlžke cca. 1500 m.

Ulohou tohto vedenia bolo dostať vodu na požiarovisko v nepretržitom prietoku a v časovom horizonte 15 min. Túto úlohu jednotky zvládli až na pár chýb (prasknutá hadica, zlé spojenie hadíc).

Úlohou takýchto cvičení je zdokonaliť sa v činnosti, overenie si stavu techniky a výbavy a zasuladenie jednotietk z dôvodu že poliaci majú inú techniku.

POĎAKOVANIE

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Námestove, ďakuje
že za pomoci našich členov DHZO sa podarilo uhasiť náročný a zložitý požiar v lokalite Babia hora.

Neprestávali hasiť, aj keď boli unavení.
Poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a pomohli hasiť náročný požiar.

pozár pozár

0951 104 577 alebo 0948 768 797

Hlásenie porúch v obci

 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Odkazy

Virtuálny cintorín

cintoriny.sk

banner-cokdeje-120x60pxMapový portál

našaorava.sk

Interreg

Zahrajte si hru o obci Rabčice

propagačná hra

NATUR-PACK

Natur-pack

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:278
TÝŽDEŇ:278
CELKOM:1131780

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na