Obsah

Tlačivá - stavebný úrad

 

stavebné povolenie, kolaudačné povolenie, búracie povolenie a iné...

tlačivá k stiahnutiu

 

 

Výrub stromov

 

žiadosť o výrub stromov v zastavanom území obce

 

 

 

Ohlásenie drobnej stavby do 25 m2

 

ohlásenie drobnej stavby č. 1

ohlásenie drobnej stavby č. 2

ohlásenie drobnej stavby č. 3

 

Danové priznanie k dani z nehnuteľností

 

daň z pozemkov, stavieb, psa

 

Ohlasenie dane z ubytovania - oznamovacia povinnosť