Obsah

Poplatky za prenájom nového kultúrneho domu v Multifunkčnej budove obecného

            úradu:

 

           Tanečná sála:

                             Svadby, posedenia:     300,- Eur (cudzí prenajímatelia)     Záloha:  100,- Eur

                                                                    250,- Eur (občania s TP v obci)

                                                                       + elektrická energia

                                                                       + poškodený inventár

 

                             Kar:                              50,- Eur

                                                                       + elektrická energia

                                                                       + poškodený inventár

 

            Kuchyňa:                                         50,- Eur/ deň

                                                                        + elektrická energia

 

            Predajná akcia:                               25,- Eur / 1 hod.

                                                                        + elektrická energia

 

            Zapožičanie obrusov 1€/1 kus  (inak sa vracajú opraté a ožehlené)