Obsah

Urbár obce Rabčice

 

adresa:

Urbár obce Rabčice

pozemkové spoločenstvo

029 45 Rabčice 198

 

telefónný kontakt: 043/5574013

mail: urbar.rabcice@orava.sk

 

 

 

 

 

 

Pozvánka na schôdzu 25.03.2018 o 12,00 hod.