Obsah

Urbár obce Rabčice

 

Prenájom pôdy

Urbár obce Rabčice, pozemkové spoločenstvo, oznamuje občanom, ktorí by mali záujem o prenájom Rabčickej hole zvanej Poľana – Polianky a Vysoké v k.ú. Oravská Polhora, aby zaslali písomnú žiadosť na adresu urbáru Rabčice 198 s cenovou ponukou v zalepenej obálke s heslom: cenová ponuka

 v termíne do 26.04.2021

 

 

 

Urbár obce Rabčice

pozemkové spoločenstvo

029 45 Rabčice 198

 

telefónný kontakt: 0910 234 222

mail: urbar.rabcice@orava.sk