Obsah

Urbár obce Rabčice

 

OZNAM

 

Urbár obce Rabčice, pozemkové spoločenstvo, ponúka od 1.1.2020 do prenájmu poľnohospodárske pozemky v k.ú. Oravský Podzámok na LV č. 910, nakoľko zmluva o prenájme s pôvodným nájomcom skončí 31.12.2019.

Celková výmera všetkých parciel činí 11,97 ha, a pozemky sú evidované ako TTP. Vyvolávacia cena je 150€/1 ha.

Na týchto pozemkoch nájomca nemá právo výkonu poľovníctva ani práva investičnej činností.

 

Záujemci o nasledovné pozemky nech sa nahlásia písomne na adresu :

Urbár obce Rabčice

pozemkové spoločenstvo, 029 45 Rabčice 198

alebo mailom: urbar.rabcice@orava.sk

Nech tak urobia do 31.1.2020

 

Prípadne informácie na telefonnom čísle: 0910 234 222

 

 

 

 

Urbár obce Rabčice

pozemkové spoločenstvo

029 45 Rabčice 198

 

telefónný kontakt: 0910 234 222

mail: urbar.rabcice@orava.sk