Obsah

Urbár obce Rabčice

 

adresa:

Urbár obce Rabčice

pozemkové spoločenstvo

029 45 Rabčice 198

 

telefónný kontakt: 043/5574013

mail: urbar.rabcice@orava.sk