Obsah

Fotogaléria

#

80 rokov života 20. 12. 2018

podpis do kroniky

50. výročie sobáša 27. 11. 2018

#

Stavanie maja 12. 11. 2018

#

90 narodeniny 12. 11. 2018

#

Posedenie dôchodcov 19. 10. 2018

#

Dni obce Rabčice 11. 7. 2018

#

Deň matiek 28. 6. 2018

#

Goralova bežka 22. 1. 2018