Obsah

Mgr. Dana Bubláková

Adresa:
029 45 Rabčice 37

Telefón: 043/5594205
E-mail: ocu@rabcice.sk
vCard

Úloha v org. štruktúre

Obec Rabčice - Ekonómka obce - finančné oddelenie, vybavovanie klientov

Komisia finančná - Člen