Obsah

Mgr. Eva Mordelová

Telefón: 043/5594205
E-mail: ocu@rabcice.sk
vCard

Úloha v org. štruktúre

Obec Rabčice - Evidencia obyvateľstva, Komunálny odpad, podateľňa, hrobové miesta, register adries, prideľovanie súpisného čísla, Rabčice STRED s.r.o.