Obsah

80 rokov života

V decembri oslávila primáška ĽH Rovňan, vedúca FS Rabčičanka a vedúca DFS Kašunka svoje 80. narodeniny.
Blahoželáme.