Obsah

Dni obce Rabčice

Júl patrí kultúrnemu vyžitiu pre rodinky v našej obci.Vždy slnečné počasie a pestrý program priláka mnoho divákov a priaznivcov folklóru do areálu ZŠ.