Obsah

Mgr. Marta Chromeková

Adresa:
029 45 Rabčice 151

Telefón: 043/5594205
E-mail: ocu@rabcice.sk
vCard

Úloha v org. štruktúre

Obec Rabčice - Mzdy a personalistika, matrika, aktivačná činnosť, nájom bytov, IOMO, vybavovanie klientov

Komisia sociálna - Člen